รายชื่อสมาชิกสมาคมช่างสำรวจ ปี ๒๕๖๕ค้นหารายชื่อสมาชิกสมาคม
กลับหน้าหลัก 3
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
สถานะ
1 นายอุดม วัฒนคีรี 94/5 ซ.ศิริชัย 1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เสียชีวิต
2 นางสาวสุดสวาสดิ์ นาคอะคร้าว 24/20 ม. 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี. 11000 ปกติ
3 นายนุ มาลัยพงษ์ 136/9 หมู่ 5 หมู่บ้านรติรมย์เพลส ถนนกรุงนน - จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
4 นายสิทธิศักดิ์ ไกรปราบ x เสียชีวิต
5 นายนิยม พัฒนศรี 77 ซ.อ่อนนุช 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250 ปกติ
6 นายสมชัย แตงน้อย 138 ม. 5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปกติ
7 นายสุดา ละเอียด 81/1 ม. 9 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 ปกติ
8 นายสมคิด มณีศรีสัจจา x เสียชีวิต
9 นายเบอร์ลิน เกรอต 46 ม. 6 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ปกติ
10 นางอริยะ สุกวรรณรัตน์ 1 ตรอกหลังอ.เมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
11 นายวิวรรธน์ ลีนะพิสิทธิ์ 81 - 83/23 หมู่ 5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ปกติ
12 นายมลศักดิ์ จงรักษ์ 215/182 หมู่บ้านทองสถิตย์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอย 29 แยก 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ปกติ
13 นายสมพงษ์ เงาประทีป 1 ซ.เพชรเกษม 68 แยก 25-2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
14 นายฉลอง กงกะนันท์ x เสียชีวิต
15 นายวิจิตร ฮายุกต์ 7 ซ.จันทคามวิถี 2 ถ.จันทรคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 ปกติ
16 นายชัยวัฒน์ อินทรโชติ 17/1 ม. 2 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 เสียชีวิต
17 นายนพพร เจริญยศ 40 ม. 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ปกติ
18 นายสมชาย พูนสุข 114/320 ม. 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
19 นายเฉลิมลาภ รักษ์สุวรรณ 2/22 ซ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
20 นายชินกร แก้วเจริญ 10 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ปกติ
21 นายสราวุธ สุวรรณภาพ 449/30 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
22 นายมนูญ พิพิธภักดี 381/14 หมู่ 6 ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000 ปกติ
23 นายพากเพียร ตั้งมโนธรรมกิจ 86 ถ.พระจันทร์ 1 ต.บางกะจะ อ. เมือง จ.จันทบุรี 22000 เสียชีวิต
24 นายเลิศยุทธ์ กุลเศรษฐาวร 211/10 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310 ปกติ
25 นายธรรมนูญ อารีผล 90/231 ม. 8 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ปกติ
26 นายมี ศรดอก 27 ม. 13 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ปกติ
27 นายทวีศักดิ์ รัตนวรรณ x ปกติ
28 นายชอบ บุญภักดี x เสียชีวิต
29 นายศิลปชัย บุนนาค x เสียชีวิต
30 นายอ่ำ ชูช่วย 391/138 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ปกติ
31 นายพงษ์ศักดิ์ ไวเกษตรกรณ์ 33/1327 ม. 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
32 นายวุฒิพงษ์ คำมุง 110/28 ม. 11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
33 นายสว่าง จินตนสถิตย์ 116 ซ. สีน้ำเงิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
34 นายอรุณี ประภารธนาธร 215/63 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
35 นางณพฉัฐ กุศลส่ง 20/1 ม. 5 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ปกติ
36 นายธานพ พิเชฐกร 181 ม. 5 ถ. สุขาภิบาล 4 ต. บางพึ่ง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 ปกติ
37 นายสุรชัย วรินทร์เวช 27/630 ซ.นวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
38 นายดนัย เจียมวิเศษสุข 55/577 ม. 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
39 นายสุกิจ เวสสะเมฆินทร์ 29/7 ซ.ภาวนา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
40 นายเอื้ออุษา จารุรังสรรค์ 27/34 ม.8 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
41 นายจรูญ ลมัยพันธ์ 101/29 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
42 นางอุทัยวรรณ ไชยสงคราม 131/107 หมู่ 10 หมู่บ้านกฤษติญา ซ.2 ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เสียชีวิต
43 นายสมบูรณ์ ครองเดช 49 ซ.รามอินทรา 58 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 เสียชีวิต
44 นายสมยศ โพธิรักษ์ 33/2 ถ.เทศบาล 10 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ปกติ
45 นายสมนึก ผ่องศิริ x เสียชีวิต
46 นายสำเริง จุทาจันทร์ 45/23 ม. 18 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
47 นายเกษมศักดิ์ จารุเดชา 354/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
48 นายพัฒนพงศ์ เด่นเมธารัตน์ 324/53 ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
49 นายนิสิต อรชุนะกะ 88 ม. 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ปกติ
50 นางสาวสุจิตรา ธำรงสมบัติ 23/81 ซ.นวมินทร์ 74 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
51 นายสมใจ ธีรเดชธำรงค์กุล 96/40 ม.7 ซ.ท่าข้าม 20 ถ.ท่าข้าม แขวงเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
52 นายประทีป เจริญพร 221/103 ม. 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
53 นายพีระพล ชนะพันธ์ 28/59 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ปกติ
54 นายอรุณ สังข์โพธิ์ x ปกติ
55 น.ส.อาภรณ์ศิริ ผลิพัฒน์ 131/84 ม.10 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
56 นายบุญลือ ประชุมสุข x ปกติ
57 นายสุจินต์ ไวกสิการ 47 ซ.รามอินทรา 101 แยก 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
58 นายนพชัย ถาวรายุศม์ 109/7 ม. 7 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
59 นายถาวร เต่าพาลี x เสียชีวิต
60 นายมานะ เอี่ยมศิลป์ 41 หมู่ 2 ต. โคกปี่ฆ้อง อ. เมือง จ. สระแก้ว 27000 ปกติ
61 นายเกษม ใหม่คามิ 69 ม. 7 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 ปกติ
62 นายประโยชน์ รัตนผล 215 ซ.พัฒนาการ ถ.เทอดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
63 นายสุนทร อิ่มบำรุง 292/2 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ปกติ
64 นายประยูร ผลบุตร x เสียชีวิต
65 นายชลิต อาษา 69/58 ซ.รามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
66 นายพิรัตน์ ผุดพัฒน์ 85/17 ม. 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
67 นายประเสริฐ เพียรมนกุล 253 ม. 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 ปกติ
68 นายประทีป แร่จั่น 122 ม. 5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปกติ
69 นายจิระศักดิ์ ศรียาภัย 117 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
70 นายสุเมธี ขาวสะอาด 220 ซ.สบายใจ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
71 นายแล ประกอบกิจ x เสียชีวิต
72 นายภาณุ ศรีพันธ์ 43/2 ม.1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 โทร 4574566 ปกติ
73 นายธันว์ศิธร นันทเกียรติ 44 ถ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
74 นายผจญ สุวรรณทัต 1022/46 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
75 นายโฉมยงค์ ปานม่วง x ปกติ
76 นายบำรุง นิลคูหา x ปกติ
77 นายประเทือง ชูช่วย 70/1 ม. 6 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ปกติ
78 นายณรงค์ เพชรสุวรรณ 2 ถ.เทพาทินพาอุทิศ 1 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ปกติ
79 นายวันชัย เติมดี 7/2 ม. 3 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 ปกติ
80 นายสังวรณ์ ปราบปัญจะ 152/1-3 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 ปกติ
81 นายณรงค์ บุญมั่น x ปกติ
82 นายอากร เพชรรัตน์ 32 หมู่ 1 ซอยหมู่บ้านสหวิริยะ ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ปกติ
83 นายอำนวย บัวงาม 63/24 หมู่ 9 ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน จ. นครปฐม ปกติ
84 นายบุญลือ จันทร์สวาท 42 ซ. 13(ถ.ราเมศวร์) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 ปกติ
85 นายวิโรจน์ อภิปริญญา 416 ม. 4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 ปกติ
86 นายวัน แก้วจำรัส 747/9 ม. 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ปกติ
87 นายจรูญ หนูจันทร์ 333/18 หมู่ 1 ต. บางหมาก อ. เมือง จ. ชุมพร 86000 ปกติ
88 นายสืบศักดิ์ ทองวรรณ 117 ม. 6 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 ปกติ
89 นายสฤษดิ์ แสนทวีสุข 52/852 ม. 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
90 นายสมวรรณ คำบุศย์ x ปกติ
91 นายสนั่น บัวเพ็ง x เสียชีวิต
92 นายสำเริง โพธิ์พูลศักดิ์ x เสียชีวิต
93 นายเชวงศักดิ์ คลังชำนาญ 151/166 ม. 9 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
94 นายประเสริฐ จันทสาร 24 ม. 4 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 เสียชีวิต
95 นายทนงค์ แจ้งจิต 549/475 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
96 นายสุนทร วสุวัต 121/1 ซ.ลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
97 นายสุนันท์ นครวงศ์ x เสียชีวิต
98 นายประทิน ไทยวงศ์ 13/1 กรุงธนพัฒนา ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ.. 10700 ปกติ
99 นายชาญ เทียนดำ 1/59 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 เสียชีวิต
100 นายชาญ นาคกลิ่นกูล 20 ม. 7 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ปกติ
101 นายสำเภา ธนะศรีสุธารัตน์ 39/1 ถ.โพธิ์อ้น-คลองมะดัน ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ปกติ
102 นายพรเทพ ราชอัคคี 34/13 ม. 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
103 นายสัมพันธ์ ศนีบุตร 74/2 ซ.ศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
104 นายสมพล สุหัสปรีชา 147/1 ม. 5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ปกติ
105 นายอุดมศักดิ์ จันทร์ผ่อง 285/112 ม. 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
106 นายสุนทร สุพรรณชนะบุรี 89/68 ม. 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
107 นายธวัชชัย บุญเผื่อน 17/106 บ้านปริญรามอินทรา-วัชรพล ถ.รามอินทรา ซ.วัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ปกติ
108 นายสุชาติ ม่วงอ่ำ 88 หมู่ 8 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ปกติ
109 นายประยงค์ ไชยวงศา 6/16 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
110 นายบุญธรรม สุนารัตน์ 23/1 ม. 5 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 ปกติ
111 นายสาคร แอธน 3 ม. 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปกติ
112 นายสุนทร เมฆอนันต์นภา 75 ม. 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปกติ
113 นายวัฒนา มณีน้อย - ปกติ
114 นายมนัส หัวรักกิจ 98 ม. 3 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปกติ
115 นายประสม ศิริเวทิน 77/25 ม. 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
116 นายจรูญ สุกใส 35/8 ซอยสุโขทัย 9 (สุโขทัย 1 เดิม) แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ปกติ
117 นายสมหยุด ปานพลอย 112/9 ซ.เทศบาล 3 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ปกติ
118 นายณรงค์ ไทยพิทักษ์ 2/5 ซ.เทศบาล 6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 ปกติ
119 นายสถิตย์ คำคง 134/93 ม. 1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ปกติ
120 นายสัมพันธ์ จงสกุล 4 ม. 1 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ปกติ
121 นายสุชิน เชี่ยวเชิงค้า 354/26 ซ.เทศบาล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 ปกติ
122 นายสุเมธ ท้วมเพิ่มทรัพย์ 124 ม. 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ปกติ
123 นายนิรันดร์ ศรีสุนทร x ปกติ
124 นายพิพัฒน์ กลิ่นเสือ x ปกติ
125 นายเฉลิม ไม้สัก 50/1 ม. 1 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ปกติ
126 นายสุวรรณ ทวีผล 768/14 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 ปกติ
127 นายทรงศักดิ์ วัฒนศรี 4/21 ม. 8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
128 นายปรีชา ปรีชาชาญ 1985/3 ซ.ศิริคาม 4 ถ.สุขุมวิท 72 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
129 นายสมปอง เอี่ยมสอาด x เสียชีวิต
130 นายอำนาจ เปลวเฟื่อง 32/273 ม. 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
131 นายประสิทธิ์ ประจงพิมพ์ 64 หมู่ 2 ต. เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 เสียชีวิต
132 นายบุญส่ง วัฒนกุล 171/1 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ปกติ
133 นายวีรพนธ์ แนวพนิช 269/1 ซ.สวนอ้อย 2 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 เสียชีวิต
134 นายสำลี บัวมาดี 95/2 ซ.ริมคลองประปา ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
135 นายสุชาติ ทองทา 51/3 ม.3 ต. บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ปกติ
136 นายบุญสม ไพรรุณ x เสียชีวิต
137 นายสมบัติ ทองมาก 132/104 ม. 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
138 นายคิน วิโรจน์ 27/1 ถ.คลองวัดโส ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
139 นายประจวบ แสงสุวรรณ 7/7 ซ.ศรีปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
140 นายโชติ ชมจันทร์ 33 ซ. นนทบุรี 37 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
141 นายชวลิต ด่างน้ำเที่ยง x ปกติ
142 นายอดุลย์ สะอาดวงศ์ x เสียชีวิต
143 นายสุวิทย์ ชูวงศ์ 68/54 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ปกติ
144 นายสมเกียรติ ไชยสิงห์ 422/171 ซอยสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เสียชีวิต
145 นายสุพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต x ปกติ
146 นายสมพงษ์ ภู่แมลงทับ 903 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ปกติ
147 นายมนตรี อุทัชกุล 5/854 หมู่ 10 ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทุบรี 11120 ปกติ
148 นายปราโมทย์ นนทไชย x เสียชีวิต
149 นายสมเกียรติ์ เศรษฐสุข 25/400 ซ.20 ม.สี่ไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
150 นายอุดร มูลศิริ 71 ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ปกติ
151 นายประพนธ์ โชคพิชิต 17/12ซ.หน้าวัดท้าวโคตร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000 ปกติ
152 นายศักดิ์ เอกอินทุมาศ 41/10 ม. 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
153 นายจรงค์ แขวงสวัสดิ์ x ปกติ
154 นายนิรัตน์ บัวหมื่นชล 238 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
155 นายสมชาย นิลสุวรรณ 135 หมู่ 1 ต. ท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 ปกติ
156 นายยุทธนา บุญเลิศนิรันดร์ x ปกติ
157 นายดลธรรม วงศ์สวัสดิ์ x เสียชีวิต
158 นายวินัย สถิรกุล 65 ถ.วุฒิภูมิ2 ต.บ่อยางอ.เมืองจ.สงขลา 90000 เสียชีวิต
159 นายธงชัย จันทพันธ์ 58 ซ.8 กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
160 นายสมคิด รสหวาน 4/1 ซอย 4 (ถนนราชดำเนิน) ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 ปกติ
161 นายมนัส บูรพา 37/2 ม. 5 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ปกติ
162 นายเสน่ห์ มิ่งศิริรัตน์ 19/15 ถนนสิงหราช ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 ปกติ
163 นายวิชิต อภิรักษ์เสนา 543/170 ซ.หมู๋บ้านการเคหะ ถ.ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
164 นายพงษ์ชัย โรจราชา 20 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ปกติ
165 นายสาทร พูลเพ็ชร์ 226/418 ม. 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
166 นายสุนิตย์ พรรณรังษี 123/37 ม. 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ปกติ
167 นายสุรพล วุฒิสาร 42/3 ซ.13(ถ.นิมมานเหมินทร์)ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
168 นายสมพร คูชัมภู 541/65 ซ.ม.บ้านการเคหะ ถ.ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
169 นายศราวุธ ขันมณี 149 ม. 5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ปกติ
170 นายพรชัย ไตรวิเชียร 251 ม. 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ปกติ
171 นายนิรัตน์ แสงอนันต์ 399/1 ม. 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
172 นายสุรินทร์ อยู่เจริญสุข 120/33 ม. 10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
173 นายพิษณุ อดิศราลักษณ์ 23 ซ. 2 (ถ. กู่เต้า) ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 ปกติ
174 นายรุ่งโรจน์ จำตะ 26/1 ม. 1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ปกติ
175 นายเอนก วัชรปรีดา 263 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
176 นายสิทธิพงศ์ เดชพิบูลย์ 95 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
177 นายประสาน ปาลบุตร 30 ซ.10(ถ.สุขเกษม) ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
178 นายประสิทธิ์ หวังวิศวาวิทย์ 455/65 ม. 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ปกติ
179 นายปัญญา บุญญแพทย์ 42/4 ม. 10 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
180 นายบุญทวี ชัยทนุวงศ์ 260/246 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 เสียชีวิต
181 นายธนิต ศรีศุภสวัสดิ์ 131ม. 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ปกติ
182 นายพิสิฐ ลี้ทรงศักดิ์ 183 ม. 7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ปกติ
183 นายสำราญ โอฬาร 11 ซ. 6(ถ.สุขเกษม)ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
184 นายไพจิตร ทองกุล 11/136 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
185 นายเอนก เกษมสุข 239 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ปกติ
186 นายพินิจ อัครสุพลชาติ x ปกติ
187 นายสม จันตาคำ 515/2 ถ.รามเวียง ต. สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 เสียชีวิต
188 นายนิเวศน์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา 52 ถ.ป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ปกติ
189 นายชาญชัย ณ ถลาง x เสียชีวิต
190 นายปัญญา พานิชปฐม 587 ซ.ไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
191 นายสมัคร สร้อยสุวรรณ 507/305 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 เสียชีวิต
192 นายผจญ นพคุณ 72/64 ม. 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
193 นายบำรุง เทพาศักดิ์ 22/124 ม. 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
194 นายสมาน พัฒนภิรมย์ x เสียชีวิต
195 นายพนม นาคะศิริ 85 ตรอกวัดประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
196 นายทรงเดช ตันธีรพงศ์ 111/1 ซ.สบายใจ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
197 นายอรวรรณ อยู่สุข 5/265 ม. 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 ปกติ
198 นายประวิทย์ ขุนแขวง 26/2 หมู่ 19 ซอย 5/1 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
199 นายวัชระ วิทยาวัชรินทร์ 100/412 ม. 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
200 นายสันติ สันติบุตร 52 ซ.ลาดปลาเค้า 38 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
201 นายประชิต เวียงสงค์ 1875/52 ซ.เจริญสุข ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
202 นายศรีศักดิ์ กิจวรวานิช 60/54 ม. 3 ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
203 นายบัญชา ศรีนาคดำ x ปกติ
204 นายสุวิทย์ วีรียะคิลย์ x ปกติ
205 นายแปลก สมหวัง 85/55 ม. 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
206 นายยุทธนา จุลละศร 44 ซ.อิสรภาพ 42 แยก 6 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
207 นายทวีเดช จันทร์เรือง 166/4 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ปกติ
208 นายธวัชชัยนันท์ ปิตยานนท์ 1/2 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
209 นายวัลลภ สารพา 81 ม. 7 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ปกติ
210 นายจรัล เนตรหิน 31/45 ม. 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
211 นายพิเชษฐ์ ทับทิมนาค 29/194 ซ.เรวดี ถ.นนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
212 นายชัยธนันท์ ปุณวัตร์ภินันท์ 8/1 รัชดาภิเษก 44 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ.10900 ปกติ
213 นายประนอม แตงน้อย 26/1 ซ.สวนหลวง ถ.เทอดไท แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
214 นายประดิษฐ์ คงศรี x เสียชีวิต
215 นายอาภรณ์ นิ่มศิริ x เสียชีวิต
216 นายชัยรัตน์ พัฒนศรี 148/19 ม. 4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เสียชีวิต
217 นายอำนาจ นิลคูหา 27 ซ.3จันทประดิษฐ์ ถ.ประจวบคีรีขันธ์ต.ประจวบคีรีขันธ์อ.เมืองประจวบฯจ.ประจวบฯ 77000 ปกติ
218 นายสำเริง สุวรรณนิมิตร 25 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ปกติ
219 นายวัชรินทร์ อิ่มทวีกุล 38/1 ม. 6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ปกติ
220 นายอุดร อากาศ 25/195 ม. 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
221 นายพรลัพภ์ อุไรรัตน์ 6/63 ซ.ม.บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ปกติ
222 นายวสันต์ ฉายาวัฒนา 76/2 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
223 นายพีระ งามวงษ์วาน 19/8 ถ.สวนฉัตร ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ปกติ
224 นายละเอียด สุขใส x ปกติ
225 นายสมชัย รักอาชีพ 36 ถ.สถานีรถไฟ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 ปกติ
226 นายสุวัฒน์ อุณหะนันท์ 35/366 ถนนบ้านปากแรด ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110 ปกติ
227 นายวชิระ เรืองจรัส 393/18 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 107000 ปกติ
228 นายบุญเรือง จันทะจิตต์ 123/3 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
229 นายโกษา กรสุวรรณ 88/1 ถนนศรีมาลา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร 66000 ปกติ
230 นายสมจิตต์ วงศ์วิลัย 32 ม. 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 ปกติ
231 นายสุพิศ สวนอินทร์ 25 ม. 3 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
232 นายธีระศักดิ์ พ่วงออมสิน 16/4 ม. 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
233 นายสุทธิศักดิ์ ช่วยวงศ์ญาติ 5/845 ม. 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
234 นายไพบูลย์ ไชยพรรค 37/35 ม. 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ.10510 ปกติ
235 นายบุญเลิศ บุญคุ้ม 100/151 ม. 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
236 นายทวีชัย มณีวัฒนา 11 ซ.หัวหมาก 9 แยก 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
237 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองไพบูลย์ 141 ซ.ติวานนท์ 52 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
238 นายพิพิศ ก้อนแก้ว x เสียชีวิต
239 นายธวัช จั่นบำรุง 13ซ.โชคชัยร่วมมิตร แยก 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
240 นายเกษม จินดา 113 ม. 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ปกติ
241 นายพินิจ สายัณห์กุล x เสียชีวิต
242 นายประวัติ สิโนทก 25/430 ซ.รามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 เสียชีวิต
243 นายสุเมธี โพธิ์ประสาท 130/19 ม. 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
244 นายประทีป จงเกษกรณ์ 332 ซ.พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
245 นายพรพจน์ พจน์ชัยจงดี x ปกติ
246 นายมนัส จูประจน 427 ม. 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
247 นายประเทือง ณ นคร 133 ซ.เทอดไทย 23 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 เสียชีวิต
248 นายเทพประสิทธิ์ สว่างศุข 537 ถ.ท่าใหม่ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ปกติ
249 นายวรรณนพ ทัศนาเสถียรกิจ 112/62 ซ.สุภาร่วม ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 ปกติ
250 นายศรีกรุง อุทัยผล 22 ซ.มีสุวรรณ 3 สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 เสียชีวิต
251 นายไมตรี มุสิกะโปดก x เสียชีวิต
252 นายเกียรติศักดิ์ ประนุช 17/1 ซ.พหลโยธิน37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
253 นายประสงค์ วนะนานนท์ 179/17 ถ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
254 นายอนันต์ บุตรนาค 151/19 ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
255 นายสุรพล สมิตเมฆ 115/76 ม. 7 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
256 นายเสรี เลิศปรัชญากุล 756/2 ซ.เทอดไท 26 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
257 นายจักรกฤษณ์ โกศัยเสวี 1 ม. 9 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ นนทบุรี 11130 ปกติ
258 นายสุเทพ ศิษย์ธานนท์ 68/16 ซ.อาทิตย์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
259 นายประจักษ์ ชิโนรักษ์ 208/50 ม. 8 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ. 10140 เสียชีวิต
260 นายวิทยา วัฒนกุล 511/50 ซ. 77 ดวงดี ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
261 นายธนู บุญเลิศ 225/1 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ. 10100 ปกติ
262 นายลัดดา พึ่งแก้ว 183 ถ.ริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 เสียชีวิต
263 นายวิเชียร ฉิมชุมศิลป์ 9/1 ม. 3 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
264 นายวีระพงศ์ เพียรพานิช 149 ม. 4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ปกติ
265 นายรุจ ประเสริฐสม 244/6 ม. 3 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
266 นายอภัย กลับดี 96 ม. 1 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปกติ
267 นายสมพร มคธเพศ 153 ม.8 ต.บางเขน อ.มืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เสียชีวิต
268 นายทองใหญ่ ชาญสินธุ์ 186/1 ซ.วัดเลียบราษฎร์บำรุง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
269 นายชูศักดิ์ เหล่าสกุลศิริ 227/5 ม. 6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ปกติ
270 นายสุรพล คุณอุดม 74/1ม. 7 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ปกติ
271 นายสนั่น บุญเหลือ 73/184 ม. 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
272 นายศักดิ์ ประสิทธิ์วิเศษ 179 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 ปกติ
273 นายบุญธรรม จันทร์ผ่อง x เสียชีวิต
274 นายธีรนันท์ นามงาม 11/3 หลังศาลากลางเก่า ถ.สุริยพงษ์ ต. ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 ปกติ
275 นายนคร เลิศประสิทธิ์ 24/61 ถ.ปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
276 นายประธาน เตกะจรินทร์ 9/105 ม. 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
277 นายจิรายุส เกษมสันต์ 525/79 ซ.10 พรสว่างนิเวศ ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
278 นายอภิชาติ พุ่มขจร x ปกติ
279 นายดำรงค์ จโนภาษ 83 ม. 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
280 นายประสบ อยู่สุข 408 ซ.ลาดพร้าว130(มหาดไทย2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 เสียชีวิต
281 นายพงศ์ธร ปาลิวนิช 1196 ซ. 41 (การเคหะแห่งชาติ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 เสียชีวิต
282 นายสุคนธ์ มีทิศสม x เสียชีวิต
283 นายธมชาติ จาดบันเทิง 329/2 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
284 นายเชาว์ รัตนสุดใจ x เสียชีวิต
285 นายสรวง สุนทรชาติ 7 ซ.สิรินธร 3 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
286 นายประพจน์ ชัยเจริญ 70/104 ม.บ้านโอฬาร 2 ถ. สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
287 นายมานะ ฉิมเฉลิม x เสียชีวิต
288 นายนิทัศน์ ติณจินดา 33/1332 ม. 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
289 นายสินศิริ นาคาบดี 23 ซ.สุขสันต์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
290 นายมนัส อาสนะนันทน์ x เสียชีวิต
291 นายฉัตรชัย ถิรวุฒิ 1500 ซ.ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
292 นายขจร พุ่มพวง 92 ม. 2 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ปกติ
293 นายณัฐสิน จันทร์กลัด x ปกติ
294 นายโกวิท ศิริวรรณ 69 ม. 2 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ปกติ
295 นายธงชัย คูบุญญอารักษ์ x ปกติ
296 นายบุญรอด เชาว์เจริญ 13/15 ม.นันทวัน ซ. 1 ถ.กาญจนาภิเษก-ปิ่นเกล้า แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ.10160 ปกติ
297 นายสงบ พุทธาโร 19/29 ม. 17 ตรอกม.บ้านเขตขยายใหม่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
298 นายเกษมศักดิ์ อรัณยะปาล 130 ซ.ลาดพร้าว 109(สหบัญชี) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
299 นายถวิล เนียมแสง 44/7 ม. 12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
300 นายสมยศ สุมน 189/16 ซ.ประภัสสร ถ.บรมอาสน์ ม.1 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ปกติ
301 นายวิชัย รุ่งวัฒนาพร 52/16 ม. 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เสียชีวิต
302 นายสุทัศน์ วิภวกุล 33/448 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว-บางกะปิ แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
303 นายวรพจน์ อินทรสูต 1965 ม. 1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
304 นายพัฒนา จตุมงคล 14/5 ซ.วิภาวดีรังสิต 35 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
305 นายสวัสดิ์ รัตนวราหะ 1048/25 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 เสียชีวิต
306 นายสัญญา ศิริพันธ์ x เสียชีวิต
307 นายธีระ บุรวิศิศฐ์ x ปกติ
308 นายชลอ วรพิพัฒน์ 350 ม. 1 ต.สาลิกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
309 นายสมยศ รุ่งสถาพร 327 ม. 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
310 นายสุนทร สุนทรสถิตย์ x เสียชีวิต
311 นายธัญญะ เนตรนัย x เสียชีวิต
312 นายสุรศักดิ์ ศรีวิจารณ์ 196/59 ม. 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
313 นายวินัย ชนะศักดิ์ 56/1 ม. 7 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 ปกติ
314 นายณภัทร ลีลาชัย 261/32 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
315 นายจีรเดช ศักดิ์เพ็ญศรี 11 ซ. 3 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ปกติ
316 นายมิ่งขวัญ เมฆใหญ่ 41 ม. 6 ถ.เทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
317 นายสุนทร หุตะแพทย์ 10/30 ม. 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เสียชีวิต
318 นายปริญญา อาภรณ์ศิริ 349 ซ.หล่อโรง ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ปกติ
319 นายโลหะ ณ นคร 4 ซ.5(ดอกรัก)ถ.หงส์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ปกติ
320 นายไพโรจน์ ศุทธากรณ์ 5/74 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ปกติ
321 นายมงคล รัตนะ 2/61 หมู่ 3 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 ปกติ
322 นายอารยะ กุลวิจิตร 6 ซอยหางนกยูง ถนนเยาวราช ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 ปกติ
323 นายสนธยา โปฏก x เสียชีวิต
324 นายนิมิตร โภคาพล x เสียชีวิต
325 นายสมศักดิ์ กู้สิริกุล 11/2 ถ.ตันติสุข ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 ปกติ
326 นายนิคม ลีลานนท์ 112 ถ.เทพกษัตริย์ ต.เทพกษัตริย์ อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 ปกติ
327 นายประยุทธ อิสรชัย 17/30 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ปกติ
328 นายศุภกิจ ทางอนันต์ 37/84 ม. 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
329 นายวีระ ชุณสาคร 139/2 ม. 3 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ปกติ
330 นายมนตรี สีมันตร 54/229 ม. 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
331 นายสิทธิชัย ขมวิลัย 38/6 ม. 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
332 นายวงศ์สกุล ณ ลำพูน x เสียชีวิต
333 นายชาตรี ยิ่งสกุล x เสียชีวิต
334 นายสมศักดิ์ เสรีวัฒนะ 39/70 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.ลาดพร้าว เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
335 นายเจิมศักดิ์ เสรีวัตนะ 39/70 ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
336 นายนิตย์ พูลเสน 42 ม. 11 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 ปกติ
337 นายสุนทร แสงสุวรรณ 11/77 ม.บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
338 นายโกสุม ชูชาญ 50/2 ม. 2 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ปกติ
339 นายประดิษฐ์ ขำมโน 429/3 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
340 นายสมศักดิ์ เนียมกุญชร 116 ซอยประชาอุทิศ 127 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ปกติ
341 นายรังสรรค์ กฤษมานิต x ปกติ
342 นายประสิทธิ์ นามพร 45/1885 ม. 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
343 นายอำนวย อินไชยยะ 1 ม. 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ปกติ
344 นายมานพ เทพสุข 2/8 ซ.อมรพันธ์ 2 ถ.วิภาวดีรังวสิต แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
345 นายอำนาจ ปานเทวัญ 27/461 ม. 3 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
346 นายสวรรค์ ตรีวิมล 764 ม. 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
347 นายอุบล ขุนทอง 22/138 ม. 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
348 นายไพฑูรย์ รัตนวากุล x ปกติ
349 นายธานี ศรีเบ็ญจรัตน์ 18/28 ซ.ชัยวัฒน์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
350 นายเรืองศักดิ์ แสงภู่ 22/136 ม. 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
351 นายวรพจน์ คงดิศ 156/4 ม. 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
352 นายวินัย จิตรใจ 260 ม. 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
353 นายสุรสิงห์ ชัชวาล x ปกติ
354 นายสมบัติ สงวนญาติ 13/50 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
355 นายไพจิตร พึ่งภพ 24 ซ.ชยางกูร 2.1 ถ. ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
356 นายไชยณรงค์ สุขตุงคะ x ปกติ
357 นายมนัส มณีปันตี 946 ถ.รามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
358 นายมาเรศย์ บัวรอด 111/294 ม. 4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
359 นายโสภณ อาษาไชย 6/1 ม. 8 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 ปกติ
360 นายชิต ตันเจริญ 63/19 ม. 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เสียชีวิต
361 นายปทุม ด้วงทอง 33/820 ซ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 เสียชีวิต
362 นายนลิต จารุพันธ์ x ปกติ
363 นายชูชาติ สิริเวชชะพันธ์ 22-23 ม. 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ปกติ
364 นายมานพ ธัญญวาส 129/7/1 ม. 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
365 นายนเรศ หรรษคุณาพัน x ปกติ
366 นายวัชระ นัยยานนท์ x ปกติ
367 นายพันธุ์ศักดิ์ สุขศรีมล 3/260 หมู่ 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130 ปกติ
368 นายปรีชา ใจมั่น 5 ถ.เทศบาลรังสรรใต้ แขวง.ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
369 นายพงเทพ สารพานิช 100/250 ซ. 3 ม.บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
370 นายสนาน สถิติ x ปกติ
371 นายทองคำ วรรณรักษ์เจริญ x ปกติ
372 นายจรงค์ วิชัยดิษฐ์ 3 ม. 6 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 ปกติ
373 นายประสงค์ จันทร์แสงสุข 5/193 ถ.ป็อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
374 นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ 8 ซ.สามัคคี 58/18 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
375 นายเสนีย์ บุญมา 29/11 ม. 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เสียชีวิต
376 นายวิชัย อินทจินดา x เสียชีวิต
377 นางศิริพร ทองเรือง x ปกติ
378 นายเชี่ยวชาญ บุญญแพทย์ 181 ม. 7 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ปกติ
379 นายสงบ ฤทธิรงค์ x เสียชีวิต
380 นายวจี ประทีป ณ ถลาง x เสียชีวิต
381 นายประพันธ์ สิทธิกาญจน์ x เสียชีวิต
382 นายสุทัศน์ วิวราวรณ์ 71/8 ม. 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 เสียชีวิต
383 นายพิทยา อุไรรัตน์ 1899/196 หมู่ 6 ถนนสนามบัน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ปกติ
384 นายอุทัย สุภัทรประทีป 99 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
385 นายวิฑูร ครองธานินทร์ 7 ซอยร่วมใจ ถนนผังเมือง 2 ต. ระเดง อ. เมือง จ. ยะลา 95000 ปกติ
386 นายอำพัน ทองเปี่ยม 33/734 ม. 10 ซ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
387 นายสมพงษ์ กาวิชัย 204/1 หมู่ 19 ต. รอบเชียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 ปกติ
388 นายวินัย มุขสมบัติ x เสียชีวิต
389 นายปฏิภาณ ศิวะบุณย์ 193 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เสียชีวิต
390 นายสุรศักดิ์ ประยูรหงษ์ 83 ม. 4 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
391 นายประเสริฐ นาคพรต x ปกติ
392 นายประชา คงวินิจ 444/1 หมู่ 11 ต. ชุมเห็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000 ปกติ
393 นายกู้เกียรติ จำเริญมา 47/37 ม.สุขนิเวศน์ ซ.นนทบุรี 22 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
394 นายสุรพล หรูวรรธนะ 98/2 ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 เสียชีวิต
395 นายเลิศศักดิ์ ศรีอรุณ 148/2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ปกติ
396 นายดำรงค์ นาคสุวรรณ x เสียชีวิต
397 นางวีนัส ทรานันชัย 120(66/3) ซ.เพชรเกษม 28 แยก 22 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ปกติ
398 นายชีรวัธน์ บุนนาค x เสียชีวิต
399 นายดำรงค์ ศัพทะเสวี 94 ซ.บวรรังษี แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ. 10200 ปกติ
400 นายวิเชียร มีสมโภชน์ 44/40 ม. 7 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 เสียชีวิต
401 นายสุจินต์ กิตติวัฒน์ 9/222 ม. 1 ถนนหนองซาก - พนัสนิคม ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ปกติ
402 นายวันชัย ธานี x เสียชีวิต
403 นายเศวต สุนทรัช 122 หมู่ 9 ต. นาท่ามเหนือ อ. เมือง จ. ตรัง 92000 ปกติ
404 นายสงัด ล้อมสมบูรณ์ 150/126 ม. 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
405 นายมนูญ มาลยเวช x เสียชีวิต
406 นายประเจตน์ ไชยูปถัมภ์ 74/81 ม. 5 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
407 นายมาโนช บุญสุวรรณ 669 ถ.พระพิพิธ ต.บ้านโชค อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
408 นายทรงชัย ชัยสุนทร 312/8 ค ซ.คูกำพล ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
409 นายธ 306/1 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
410 นายปราโมทย์ รักษ์ใจ 6 ซ. 1 (ถ.สุขุมวิท) ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
411 นายไมตรี ธัมปสาโท 179/7 ม. 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
412 นายองอาจ บุญรังษี x ปกติ
413 นายประสาน ประพาฬพงศ์พันธ์ x เสียชีวิต
414 นายชนะ นิลรัต 313/12 ม. 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 10520 เสียชีวิต
415 นายเรียบวุธ วรรณา 118/8 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
416 นายขจรวัฒน์ รัตนสำรวจ 64/77 ถ.ตากสินมหาราช ต.ประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ปกติ
417 นายสมเหมาะ มุตตามระ 338/4ง ซ.กลป้อมค่าย ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
418 นายวัฒนา อ้นศิริ 128 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ปกติ
419 นายอนันต์ นิภารัตน์ 38 ตรอกมาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
420 นายอภิชาติ สุตตันเหิม x เสียชีวิต
421 นายสุรศักดิ์ อรชร 16/2 ถ.สุขประยูร ต.วังหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ปกติ
422 นายวีรชัย ไมตรี 91/41 ม. 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 เสียชีวิต
423 นายสภา รังสินธุ์ 509 ซ.ร่มเกล้า 27 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ปกติ
424 นายพูน ประจงกิจ x เสียชีวิต
425 นายสมคิด อมรรัตน์ 192 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
426 นายคีรินทร์ เปรมวุฒิ x เสียชีวิต
427 นายทวี สันทัดการ 303/3 ตรอกเอสโซ่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
428 นายศรีสุชาติ ทองไล้ 585/1 ซ.ลาดพร้าว107(ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
429 นายประสิทธิ์ แสงสมบุญ 98/20 ซ.รามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0858057193 ปกติ
430 นายสมปอง เกื้อแก้ว 210 ถนนนางลี่ - หนองห้วยเปรียว ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 72110 ปกติ
431 นายช่วงชัย กิจภักดีกุล x ปกติ
432 นายบุญมี ปรึกษาดี 87/1 ม. 2 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ปกติ
433 นายอุดม แดงบุญเรือง 11/32 ม. 12 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองเขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
434 นายวิฑูรย์ หงศ์พันธ์กุล 301/552 ซอยรามคำแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ปกติ
435 นายประจญ สร้อยโสภณ 31ม. 3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 เสียชีวิต
436 นายวริทธิ์ คงนคร x ปกติ
437 นายประภาส ค่ายสูงเนิน x ปกติ
438 นายโรมรัญ ทองอินทร์ 103/27 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
439 นายนิวัติ นิพันธ์ประศาสน์ x ปกติ
440 นายอนุรักษ์ สุวรรณบุตร 49/121 ม. 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
441 นายอนุวัต หมู่ไพศาล x ปกติ
442 นายธนิต เจริญสัมฤทธิ์ x ปกติ
443 นายเชาวลิต ผิวศิริ x ปกติ
444 นายชาติชาย คุ้มพะเนียด 32/6 ม. 2 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ปกติ
445 นายอุดมศักดิ์ ศรีฟ้า 73 ม. 5 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 84150 ปกติ
446 นายสุรินทร์ แสงสุวรรณ 20/37 ม. 1 ต. จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ปกติ
447 นายสบาย วัฒนา 151 ถนนเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก11 - 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ปกติ
448 นายสราวุธ ชมยิ้ม 511/182 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
449 นายสัมพันธ์ ศรีเจริญ 8/38 หมู่ 10 ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 ปกติ
450 นายบรรยง ทวีวิทยากร x ปกติ
451 นายปรีชา พันธ์วิชิต 374/19 ซ.ราษฎร์ร่วมเจริญ ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
452 นายกรีฑา เพ็ชรพินิจ 19/14 ม. 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
453 นายมนต์นรินทร์ เงินถาวร 77/545 ม. 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
454 นายอนันตชัย ชัยสวัสดิ์ 460/1 หมู่ 6 ตลาดอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 ปกติ
455 นายนิธิ นพวงศ์ ณ อยุธยา 27 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
456 นายกระสินธุ์ ธารากิจ 1124/253 ถ.พหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ปกติ
457 นายสุเทพ แสงอรุณศิริ 329 ม. 5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 เสียชีวิต
458 นายกิตติ ศตถกล 1774 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ปกติ
459 นายสุจิตรา ศรีตระกูล 225/24 ซอยสิทธชัย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ปกติ
460 นายประเสริฐ ศรีตระกูล x เสียชีวิต
461 นายทนง กิตติเวช 1300/499 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
462 นายสมจิตต์ ตู้จินดา 279/41ข ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
463 นายบรรจบ อ่ำใจ x เสียชีวิต
464 นายสัจจา ผ่องนพคุณ 4/4 ม. 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ปกติ
465 นางชื่นจิต งามกร 88 ซอยสิรินธร 2 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ปกติ
466 นายทวี ไวยเพ็ชร 1300/17 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
467 นายวิรัช จิตต์ผ่องอำไพ 90/27 ซ.วัดหลวง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
468 นายศักดิ์ณรงค์ มีผลกิจ 8/2 ซ.วิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
469 นายบุญชู อู่เจริญ 62/1 ถ.สุทธิวาทวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
470 นายวสันต์ ขันทอง x เสียชีวิต
471 นายโกมุท บัวภิรมย์ x เสียชีวิต
472 นายบุญเลิศ จำรัสพันธ์ x เสียชีวิต
473 นายปลั่ง สุพลจิต 7/20 ถ.ป๊อปปูล่า 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
474 นายประดับ เอี่ยมประชา 2 ถ.เทศบาล 15 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ปกติ
475 นายสถาพร เปี่ยมศรี 180 ซ.ลาดพร้าว 96(โชคชัย2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
476 นายนิกร ทองเสริม 111 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 เสียชีวิต
477 นายประทุม ดิษฐ์แย้ม x ปกติ
478 นายชลาคม มีระเกตุ 555/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 เสียชีวิต
479 นายเจริญ พวงศรี 61/8 ม.8 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ่างทอง 37000 ปกติ
480 นายพิบูลย์ ดวงอัคฆะ 73 ม. 21ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ปกติ
481 นายบุญโชค ติณรัตน์ 986/1 ถ.สารคามผดุงใน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ปกติ
482 นายสงวน จันทศักดิ์ 11 ซอยมหาชัยดำริห์ 21 ถนนมหาชัยดำริห์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 ปกติ
483 นายอำพร บุบผโชติ x ปกติ
484 นายเจริญ เอี่ยมละออ x เสียชีวิต
485 นายเฉลิมชัย จำปีกาง 206 ม. 12 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ปกติ
486 นายสำราญ ปัญญาใส x เสียชีวิต
487 นายสมมารถ์ โฮ้บำเพ็ญ 196/30 ม. 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
488 นายยงยุทธ แพเรือง 20/7 ซ.ธนารักษ์ 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
489 นายจารุวรรณ ภักดิ์แจ่มใส 50/2 ซ.สมานมิตร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250 ปกติ
490 นายสญชัย ชาญณรงค์ 70 ซ. พึ่งมี 28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
491 นายถาวร สิงหพงษ์ 14 ซ.อิสรภาพ 42 แยก 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
492 นายแสวง การะเวก 535/33 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
493 นายชาญยุทธ ประเสริฐสิน 865 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
494 นายบรรเจิด อิ่มเจริญ 106/1 ถ.ริมทางรถไฟสายท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
495 นายสุรินทร์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ 166/13 ม. 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
496 นายณรงค์ อุ่นเสียม 876 ซ.วิสุทธินิเวศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
497 นายเสมอ ยัญญลักษณ์ x ปกติ
498 นายไพบูลย์ วรางกูร 28/4 ม. 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
499 นายสุวิดา ฉัตรเกษ 5/1 ม. 9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
500 นายเอื้อน ฉัตรเกษ x เสียชีวิต
501 นายธำรงค์ สำราญเกษ 21/129 ม. 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
502 นายเสถียร รติภูมิ 44/3 ม. 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
503 นายพินิจ จันทโชติ 30/31 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
504 นายทรงชัย แจ่มอัมพร 53/35 ม. 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
505 นายไมตรี อยู่คงดี 59/202 ม. 6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
506 นายชนะ วงศ์โสภิต 388/54 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
507 นายสนั่น เนาวกุล 218/29 ซ.หลังอ.เมือง ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เสียชีวิต
508 นายถกล คุ้มไทย 74/1 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ปกติ
509 นายวีระ มงคลศิริ 469/115 ม. 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 เสียชีวิต
510 นายสุธี วารีวนิช 91/3 ม. 1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ปกติ
511 นายวิชาญ สุวรรณรัตน์ x ปกติ
512 นายสุวัฒน์ วิชัยดิษฐ์ x เสียชีวิต
513 นายสมพงษ์ เติมประยูร 10 ซ.รามคำแหง 136 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
514 นายชอบ พรหมสุริยะพันธ์ 2 ถ.ราชดำเนิน ซ.บ่อพิกุล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
515 นายบุญรินทร์ ทองแก้ว 34/197 ซ.วิภาวดีรังสิต 47 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
516 นายไพฑูรย์ เลิศไกร 48/15 ม. 5 ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
517 นายจิตตินทร์ ไชยรัตน์ 33/7 ซ.หัวท่า ถ.ชลวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 เสียชีวิต
518 นายสุขุมพันธ์ ยิ้มเที่ยง 2 ถ.ตึกดิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
519 นายถวัลย์ ชุมนุม 51 ซ.ศรีธรรมโศก 6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ 80000 ปกติ
520 นายมาลา ชุ่มทรวง 1048/23 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
521 นายประสาท แจ่มปัญญา 76 ม. 8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
522 นายประจวบ คำชื่น x เสียชีวิต
523 นายสานิต บุญยะวุฒิกุล 301/230 ซ.ท่าทราย 18 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
524 นายประยูร สรวิตร 293/3 ซ. 7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 เสียชีวิต
525 นายวิชัย กระแสร์ตานนท์ x เสียชีวิต
526 นายประสิทธิ์ กุลสิทธิชัย x ปกติ
527 นายวินัย สุดแสงจันทร์ x ปกติ
528 นายประกิจ รังสิมาเทวัญ x เสียชีวิต
529 นายนิเวศน์ ชัยกิตติพร 30/3-4 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 ปกติ
530 นายสัจจพร ศิลปี x เสียชีวิต
531 นายสมยศ ศรีสุคนธรัตน์ 68/21 ซ.ธีระ ม.บ้านธีระ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
532 นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ผล 13/6 ม. 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
533 นายธรรมชาติ บุญฉิม 17/1 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 เสียชีวิต
534 นายจิรวัฒน์ กอวิไล x เสียชีวิต
535 นายจำลอง กรกมล 306/224 ม. 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ปกติ
536 นายไพรวย กิตติโฆษณ์ 24 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 35 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
537 นายสมชาย เกิดนิมิตร 20/82 ม. 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
538 นายวิโรจน์ ช่วยกันจักร์ 29/2 ตรอกสมอราย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
539 นายวิฑูร เหรียญสกุลอยู่ดี x ปกติ
540 นายชูศักดิ์ สุวรรณโสภณ 845/1 ม. 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
541 นายเสริมพันธุ์ ไทยอยู่ 98/279 ม. 12 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
542 นายสุพล กุลจงเจริญเลิศ 25 ถ.วรรณยิ่ง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ปกติ
543 นายสมศรี เกตุสำราญ 38 ม. 8 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ปกติ
544 นายอำนาจ กิติวัฒน์ x ปกติ
545 นายสืบพงษ์ ทรงพงษ์ 4/82 ม. 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
546 นายเกษมณี นิลกำแหง 85/33 ม. 8 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
547 นายพงษ์เกษม ตยางคานนท์ 11/5 ซ.ข้างอ. ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ปกติ
548 นายบุญเกียรติ ธนูศิลป์ 31 ถ.คลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
549 นายอุดมศักดิ์ รื่นกลิ่นจันทร์ x ปกติ
550 นายจรูญ นิ่มสุข 6/7 ม. 9 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
551 นายสุนทร แพ่งเกษร 31/1 ม. 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
552 นายทวี โภคทรัพย์ 3/1 ม. 7 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 ปกติ
553 นายธานินทร์ พิทักษ์สรยุทธ 77/3 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 เสียชีวิต
554 นายทิวากร รักษ์กุล 48/19 ถ.อู่ทอง(ง) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
555 นายอุดร คงสมโอษฐ์ 6 ม. 3 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ปกติ
556 นายชัยชาญ ปิณฑะดิษฐ์ 58 หมู่ 11 ต. ครบุรีปิต์ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา 30250 ปกติ
557 นายยุทธพงศ์ สุพรรณพัฒน์ 80/584 ซ. 32/3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
558 นายอินทเดช ลำเลียงพล 219/5 ม. 2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ปกติ
559 นายชาญณรงค์ นันทหรรภ x ปกติ
560 นายบำรุง เพิ่มศิลป์ 10/25 ซ.23(ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ปกติ
561 นายลิขิต ฉั้งเกื้อกูล x ปกติ
562 นายสมพล มาลัยสุวรรณ x ปกติ
563 นายปัญญาสิทธิ์ ไชยหาญ 140/8 ม. 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
564 นายสำรวย ถุงทอง 33 ม. 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
565 นายวินัย คำเผื่อน 291/1 ม. 7 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 ปกติ
566 นายวิเชียร จันทร์ตรี 231 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
567 นายปรีชา ปิ่นแก้ว 64/1 หมู่ 4 ต. บางนา อ. มหาราช อ. พระนครศรีอยุธยา 13150 ปกติ
568 นายชำนาญ อัยรารัตน์ x เสียชีวิต
569 นายสุพล แม้นนิล 9/62 ตรอกประดู่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ปกติ
570 นายเฉลิม วิศิษฎานนท์ 351 ม. 1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
571 นายวิศิษฎ์ ใจมั่น 28 ม. 3 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ปกติ
572 นายสนอง ไอยรารัตน์ 377 หมู่ 5 ต. ท่าระหัด อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
573 นายกรีธา พิกุลงาม 76 ม. 1 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ปกติ
574 นายสมเกียรติ เนตรสว่าง 343 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 เสียชีวิต
575 นายวิจารณ์ เล็กถวิลวงศ์ 1028/3 หมู่ 6 ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160 เสียชีวิต
576 นายทองเหมาะ ศรีศักดา x เสียชีวิต
577 นายนิพนธ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ 28 ถนนขุนราม ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
578 นายอานุภาพ ศรีไทยพันธุ์ 11 ม. 7 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
579 นายองอาจ จำเริญพฤกษ์ 82/728 ซ.ซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
580 นายสุเทพ กันศิริ x ปกติ
581 นายวิทยา ใกล้ชิด x ปกติ
582 นายสุวิช เจริญโท 287/6 หมู่ 5 ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี 72150 ปกติ
583 นายนิคม ศรีกุล 235/62 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ปกติ
584 นายสิทธิเทพ เทพสุธา 80/1 ม. 10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปกติ
585 นายปัญญา ศรีนาค 150 ม. 4 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบบุรี 72140 ปกติ
586 นายสมนึก เชาวลิตประพันธ์ x ปกติ
587 นายสุรัตน์ แสงริเอก 128 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ปกติ
588 นายอนุสรณ์ ฤาไชยคาม 208 ม. 3 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
589 นายวีระ ทวีศักดิ์ 107 ม. 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 เสียชีวิต
590 นายจุมพล จินตนารักษ์ 9/11 หมู่ 8 ต. หลักชัย อ. ลาดบัวหลวง จ. สุพรรณบุรี ปกติ
591 นายแก้วกอ วิญญูหัตถกิจ 79/296 ม. 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 เสียชีวิต
592 นายชรินทร์ วรินทรางกูร 61 ม. 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ปกติ
593 นายวัชรินทร์ เมฆสุทัศน์ 3 ม. 2 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
594 นายสวัสดิ์ เกตุแก้ว x เสียชีวิต
595 นายธวิช คิ้วเที่ยง 138 หมู่ที่ 5 ต.เนินมะปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ปกติ
596 นายวินัย นรารัตน์กุล 69/1 ม. 7 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ปกติ
597 นายนิเวสน์ เคนวิเศษ 121 ม. 6 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ปกติ
598 นายประวิทย์ เจนโชติสุวรรณ 71 ถ.ราษฎร์สำราญ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ปกติ
599 นายบุญช่วย พรสุรัตน์ 344 ม. 6 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ปกติ
600 นายประทีป กลิ่นมาลัย 601/1 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ปกติ
601 นายสุชาติ เชาว์ศิลป์ 21/41 ม. 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
602 นายชิงชัย หมั่นนุ่ม x เสียชีวิต
603 นายรังสรรค์ ศรีกุล 35/1 ซ.2 (ถ.ศรีอุทัย) ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 ปกติ
604 นายพิสิฏฐ์ วีระกุล 119 ม. 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 ปกติ
605 นายกมล สุขเกษม 57 ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ปกติ
606 นายผดุง จันทวงษ์ 25 ม. 2 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 ปกติ
607 นายธวัชชัย อนุจรพันธ์ 77 ซ.ติวานนท์ 43 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
608 นายวัฒนชัย สำราญเกษ x เสียชีวิต
609 นายสมทบ เปรมกมล 92/114 ม. 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ. 10530 ปกติ
610 นายประยุทธ์ ทองเรือง 280/4 ม. 3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 ปกติ
611 นายบวร ปัทมาคม 152/19 ม. 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
612 นายวุฒิพงษ์ บุญรักษ์ 61/21 ม. 4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
613 นายปัญญา ณ นคร 18/5 ตรอกวัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
614 นายปรีชา เอกบุตร 187/5 ซ.สุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 ปกติ
615 นายจารีวัฒน์ ภักดีมีชัย 50/9 ม. 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
616 นายวิสุทธิ์ ศรีอุบล x เสียชีวิต
617 นายเสมอ สิทธิประสาท 61 ถ.หน้าวัดเกตุ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
618 นายสุทธิชัย พูลสุข 244 ม. 6 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ปกติ
619 นายณรงค์ สำเภาเงิน 13 ม. 5 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ปกติ
620 นายวงศ์ ศรีคช 100/42 ม. 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
621 นายศรันย์ โอสถกระพันธ์ 37/52 ซ.วัดราชสิทธาราม ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
622 นายราชัน เจริญการ 47/778 ม. 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ปกติ
623 นายธีรยุทธ แก้วเกตุ x เสียชีวิต
624 นายสุเทพ น้อยรังษี 207/37 ม. 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ปกติ
625 นายนเรสน์ เจริญวานิช 218/1 หมู่ 7 ต. นางพิศ อ. เมือง จ. สิงห์บุรี 16000 เสียชีวิต
626 นายนพรัตน์ ผลารัตน์ 16/5 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
627 นายนพวงศ์ มุกดาสนิท x ปกติ
628 นายประสิทธิ์ กิจตาลัย x ปกติ
629 นายธานินทร์ มีอยู่เต็ม 84/86 ม. 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 เสียชีวิต
630 นายชิดชัย จารุวัสตร์ x ปกติ
631 นายนิทัศน์ ฮุนตระกูล 63/1 ม. 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
632 นายวิโรจน์ ไชยปะ 151/102 ม. 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ปกติ
633 นายลัฏฐิพันธ์ คำยอดม่วง x เสียชีวิต
634 นายอดิศักดิ์ บุญมี x ปกติ
635 นายอมร หล้าแหล่ง 69 ม. 1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ปกติ
636 นายหิรัญ ช้อยประเสริฐ 280 ม. 8 ซ.สุขทวี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
637 นายวีระศักดิ์ บุญยะประเสริฐ x เสียชีวิต
638 นายสนิท บุญช่วย x เสียชีวิต
639 นายบัณฑูรย์ ถิระรุ่งเรือง 402 ม. 6 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 เสียชีวิต
640 นายจำลอง โพธิ์เพชร 270/2 หมู่ 2 ต. บ้านนา อ. บ้านนาเดิม จ. สุราษฎร์ธานี 84240 ปกติ
641 นายอำนวย ปิ่นสุวรรณ 696/1 ถ.พระราม 5 แขวงถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 ปกติ
642 นายศรีบัว วงค์มณี 101 ถ.ศรีชุม-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ปกติ
643 นายวรชัย เกษประดิษฐ์ 124/9 ซ.เสนาสฤษดิ์เดช ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
644 นายวรพจน์ เรียบเรียง 17 ซ.พระรามที่ 2 ซ.62 แยก 1-15 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
645 นายอุดม คงไทย 97/26 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 ปกติ
646 นายบุญเสริม สถิระ 130/26 ม. 1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ปกติ
647 ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร เตียงเกตุ 9/15 หมู่ 5 ต. ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 ปกติ
648 นายอุทัย อ่อนละออ - เสียชีวิต
649 นายวรกิจ หงส์เจริญ x เสียชีวิต
650 นายธีรศักดิ์ วสันตศิริ 85/80 ม. 7 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ปกติ
651 นายพัฒน์ ปัทมพันธุ์ x เสียชีวิต
652 นายเจริญ เสริฐสม 226 ม. 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
653 นายวิจิตร รักฉิม 1127/5 ถ.มเหยงคณ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ 80000 ปกติ
654 นายประสิทธิ์ จันทรโชติ 50 ซ.ชัยณรงค์ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
655 นายอุเชนท์ สรัพยารมภ์ 225 ซ.มีสุวรรณ 3 ถ.พระโขนง-คลองตัน แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
656 นายอำนวย ปาลกะวงศ์ณอยุธยา 387/7 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ปกติ
657 นายปรีชา อภิจิต 187 ม. 15 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 ปกติ
658 นายวิชัย ฉิมสุวรรณ x เสียชีวิต
659 นายปัญญา เอกสาตร์ x เสียชีวิต
660 นายสำเนาว์ ศรีสาคร 47/29 ม. 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 เสียชีวิต
661 นายชัยศรี กุลศรี 118/32 ม. 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เสียชีวิต
662 นายถาวร โพธิ์ทอง 64/257 ม. 4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
663 นายบุญสม วงษ์พันธ์ 158 ซ.โชติสหาย ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
664 นายบดินทร์ เอี่ยมศิลา 146 ซ.ช่างนาค ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
665 นายพรเทพ เรืองรัชนีกร 152/297 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
666 นายณรงค์ เขาแก้ว 534 ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ปกติ
667 นายวิภาค พลฤทธิ์ 108 ม. 10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
668 นายอรสา จารุภักติ 23 ซ.เปรมฤทัย 23 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จังหวังนนทบุรี 11000 ปกติ
669 นางนราภรณ์ ไวนิทรา 57/5 หมู่ 8 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 ปกติ
670 นายปรียา มูนาวี 61/1 ม. 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
671 นายปัญญากร ไชยเสนา 103 ม. 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 13 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
672 นายชัยยุทธ ศรทอง 478 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
673 นายเสน่ห์ ประจบ 4/92 ซ.พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
674 นายสุวิทย์ นิจพันธ์ x เสียชีวิต
675 นายสุทธิ ธรรมเจริญ x เสียชีวิต
676 นายสละ ศรีแก้วช่วง x ปกติ
677 นายสมาน โกศัยสุนทร x เสียชีวิต
678 นายสุระจิตร พัตร์แก้ว 9/72 ม. 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
679 นายสถาพร โสมนะพันธุ์ 92/69 ม. 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
680 นายศักดา เงินสุขไพบูลย์ 50/61 ม.7 ถนนนนทบุรี 8 ซ.ประชาอุทิศ 7 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
681 นายพงษ์ไทย นาถนิติธาดา 622/47 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
682 นายจิรนัย อาษาสุจริต 132/20 ซ.เรวดี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
683 นายธงไชย เทพทอง 223/20 หมู้ที่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เสียชีวิต
684 นายวิทยา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม x เสียชีวิต
685 นายนิยม วรรธนะวาสิน 6 ซ.ไทยานนท์ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
686 นายพิชัย จิตตวานิช 39/75 ถ.ปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12110 เสียชีวิต
687 นายสุพจน์ ไต่เป็นสุข 31/1 ม. 23 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
688 นายบุญเลิศ ขันธบรรพ 32/14 ม. 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
689 นายเจริญ ชาตะวราหะ 196/3 ถ.พายัพทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
690 นายนริศร์ สารัตน์ 69/1 ถ.บุญกว้าง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 ปกติ
691 นายบุญเหลือ พลคงนอก x ปกติ
692 นายอำนาจ หล่อชัยวัฒนา 93/42 ม. 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 เสียชีวิต
693 นายสุรพล พันธ์แก้ว 168/248 ม. 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
694 นายประภาส บุญรักษา 262 ม. 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
695 นายณรงค์ เต็งต้นวงศ์ 36/2 หมู่ 3 ต. เขาพระ อ. เมือง จ. นครนายก 26000 ปกติ
696 นายสนิท สุวิเศษศักดิ์ x เสียชีวิต
697 นายศุภชัย กัลยาณวัตร 63 หมู่ 2 ต. โพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร 66130 ปกติ
698 นายประสพสุข รังสีวงค์ 1 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 10/7 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 เสียชีวิต
699 นายสุพร วิรัตตยานนท์ x ปกติ
700 นายมงคล จักรนันทผล x เสียชีวิต
701 นายอำนาจ โพธิ์ทอง 43/1 ซ.วัดสนามนอก ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
702 นายวัชรกร หงส์สุต x เสียชีวิต
703 นายประเสริฐ ทองผาสุข 1 ซ.ประชานุกูล 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
704 นายประสงค์ ใจอุ่น 1523 ซ. รังสิต-นครนายก 54 คำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
705 นายมนัส อุลิศ x เสียชีวิต
706 นายอภิชัย ศิริพาณิชย์ 690/12 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ปกติ
707 นายสุพจน์ แย้มเอม 54 ม. 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
708 นายสอาด ทรัพย์มาก x ปกติ
709 นายสุรินทร์ ศรีวิเชียร 66/12 ม. 4 ซ.นงหลี ถ.สุขุมวิท ต.บ้านเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
710 นายเกื้อ ติณตกานนท์ x ปกติ
711 นายประเวศน์ นาเมืองรักษ์ 94/6 ซ.สันติสุข ถ.หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ปกติ
712 นายพิรุฬห์ ศรีคุณ 24 (127/15) ซ. ติวานนท์ 25 แยก 4 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
713 นายถวัลย์ ขจิตเวทย์ 122 ม. 6 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เสียชีวิต
714 นายปัญญา บุญยิ่ง 325/2 ม. 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 เสียชีวิต
715 นายเชวง อ่ำพันธุ์ 85 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
716 นายสมชัย นุกูลภักดี x ปกติ
717 นายประดิษฐ์ ใจรักษ์ 89 ม. 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 ปกติ
718 นายสมญา เสาว์ทองหยุ่น x ปกติ
719 นายไชยะ มุสิกะนันท์ x ปกติ
720 นายไพบูลย์ เต็มกมลรัตน์ 68/41 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
721 นายดำริห์ วิชัยชนะกุล 20 ซ.ราชวิถี 13 ถ.ราชวิถี ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
722 นายพร สังข์ทอง x เสียชีวิต
723 นายสำเริง คงจุติรัตน์ 21/104 หมู่บ้านลดาวัลย์ ถนนบรมราชชนนี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ.10170 ปกติ
724 นายสุคนธ์ งามวงษ์วาน 42/14 ม. 1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
725 นายวัลลภ รอดชีวี 59 ม. 3 ริมทางรถไฟ ถ.มาลัยแมน ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
726 นายเฟื่องอรรถ จารุภุมมิก 265 หมู่ 19 ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180 ปกติ
727 นายบุญเดช อนันตวิรุฬห์ 240/6 ถ. 25มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
728 นายสุชาติ เส็งศรี 46 ม. 7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
729 นายอิทธิพล โพธิ์สวัสดิ์ 4 ม. 7 ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 เสียชีวิต
730 นายสมชัย มากแก้ว 225 ถ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
731 นายชวลิต 615 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ปกติ
732 นายชวลิต อาสนะสุวรรณ 2534/4 ซ.ราษฎร์อุทิศ 1 ถ.ประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
733 นายเจริญ ศุภประเสริฐ x เสียชีวิต
734 นายอำนวย โรจนวิภาต 63/4 ม. 3 ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ปกติ
735 นายพินิจ เอี่ยมผา 222/23 หมู่ 7 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ปกติ
736 นายโสภณ กลีบบัว 244/3 ม. 1 ซ.เพชรเกษม 90 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 เสียชีวิต
737 นายสุนทร โตแย้ม 14 ซ.รามคำแหง 109 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
738 นายทศพร แย้มแสงสังข์ 22/15 ซ.เพชรเกษม 88 ต.บางแคเหนือ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
739 นายสมศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์ 46/120 ม. 5 ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
740 นายพิสัณท์ รัมยะรังสี 80/9 ซ.กิ่งเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 เสียชีวิต
741 นายนันทชาติ รุจิโชติ 47/61 ม. 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
742 นายอนันต์ เทพพิทักษ์ 530 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
743 นายรังสรรค์ รอดรักขวัญ 95 ม. 2 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 ปกติ
744 นายสมชาย บุญญาอรุณเนตร 133/19 ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
745 นายเสงี่ยม หลิมเจริญ x ปกติ
746 นายนิคม วรรัตน์ x เสียชีวิต
747 นายวรรณนพ อนันตชัย 12 ม. 12 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
748 นายวิฑูร อิ่มสกุล 56 ซอยเทิดไท 33 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เสียชีวิต
749 นายนิกร สตันยสุวรรณ์ 58/70 ซ.ลาดพร้าว 35 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
750 นายวันชัย รัตนอำนวยชัย 1143/5 ถ.คลองบางกอกใหญ่ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
751 นายเสกสรร สมศักดิ์ 16 ม. 1 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ปกติ
752 นายสมเกียรติ์ ทัศเจริญ 600 ซ.กล้วยน้ำไทย ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
753 นายอุทัย อินทรลักษณ์ x เสียชีวิต
754 นายทองเปลว ใจสะอาด 20/39 ม. 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
755 นายโกมล สอนสวัสดิ์ 29/183 ซ.เรวดี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
756 นายประสาน แจ่มนาม 832 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
757 นายธวัช ปานวิเชียร x ปกติ
758 นายสุรพันธ์ อารีรักษ์ 80 หมู่ 6 ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 เสียชีวิต
759 นายมนตรี รูปชัยภูมิ 462/1 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ปกติ
760 นายอรรณพ ขันติภพ x เสียชีวิต
761 นายขวัญชัย อิ่มประกฤติ 570 ม. 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ปกติ
762 นายจเร งาเจือ 5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ปกติ
763 นายยุทธชัย วรวิบูลย์ 41 ซ.สิรินธร 5 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
764 นายบำรุง กล่อมยงค์ 172 ม. 6 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ปกติ
765 นายประภาส ทองเบ็ญจ 22 ม. 3 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 ปกติ
766 นายวิสุทธิ์ เทิดสงวน 29/10 ซ.จันทรภาสุข ถ.ลาดพร้าว 87 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
767 นายอุทัย นิลจาด 550 ซ.อาลาดิน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
768 นายสมฦศักดิ์ ภาภิรมย์ x ปกติ
769 นายวีรศักดิ์ เพิกนิล 99 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 8 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
770 นายชัชวาลย์ โรจนดิษฐ์ x ปกติ
771 นายพิลัฏฐ์ กาญจนไพรัชช์ 147/8 ซ.ปลูกจิต 2 ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ. 10330 ปกติ
772 นายบรรเจิด พวงสุวรรณ 150/1 ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ปกติ
773 นายชลอ พงษ์ภมร x เสียชีวิต
774 นายพิภพ สีม่วง 92 ม. 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ปกติ
775 นายสุพจน์ พรแจ่มใส 53/4 หมู่ที่ 5 ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11150 ปกติ
776 นายปรีชา ศิริพานิช 19/2 ม. 2 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 ปกติ
777 นายวิชัย ไผ่รอด 329/422 ม. 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
778 นายมาโนชญ์ พรหมมณี 93 ม. 5 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ปกติ
779 นายสมหมาย เหมรัด 15 ม. 3 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
780 นายวิจิตร กองสัมฤทธิ์ 14/1 ม. 5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
781 นายจิตร์ ศรีแสง x ปกติ
782 นายวีระชัย ฉัตรนันทภรณ์ 67/291 หมู่ 6 ต. เสาธงหิน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140 ปกติ
783 นายทวี อินทรคง 17/83 ม. 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
784 นายวุฒิ คิ้วเที่ยง x เสียชีวิต
785 นายวิจิตร ตั้งมั่น 325/3 ม. 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
786 นายพัฒนา ศรีวารีรัตน์ 43/5 หมู่ 1 ต. นางนายสี อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82110 ปกติ
787 นายไพฑูรย์ เร่งสิทธิไทย 52/133 ซ.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
788 นายวีระวงศ์ สุวรรณวณิช 27 ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
789 นายองอาจ จิตต์จรัส 11 ซ.ไผ่เตย 1 ถ.ไผ่เตย ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
790 นายเพทาย เดชกำแหง 491/1 ถ.เกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
791 นายเด็ดดวง รัตนสมบูรณ์ 2/59 ม. 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 เสียชีวิต
792 นายบุญชัย บุญยกาญจนากร 1349 ซ.เพชรเกษม 4 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
793 นายเสนาะห์ สังข์ทอง x ปกติ
794 นายบรรเลง ชวาลศิลป์ 194/34 ม. 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
795 นายบุญปรีดา ธรรมานุรักษ์ 13/16 ม. 9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
796 นายวิถี รักอาชีพ 314/2 ม. 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
797 นายเจตนา เกรอต 46 ม. 6 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 เสียชีวิต
798 นายพิพัฒน์ คมวัชรพงศ์ 365 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 เสียชีวิต
799 นายบุญปลูก นามพริ้ง x เสียชีวิต
800 นายมณี โปฏก 2/63 ม. 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 เสียชีวิต
801 นายวีระ จิตรธิรา x เสียชีวิต
802 นายพงษ์ศักดิ์ หัตถภูมิเกษตร 111/411 ม. 4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
803 นายอำพล ทัศนกุล 152/2 ม. 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
804 นายบุญเลิศ วงศ์หิรัญสมบัติ 111 ม. 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
805 นายอนุรักษ์ มณีวงศ์ 1909/474 ซ.จรัญฯ 65 แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
806 นายธำรงค์ เลิศสุดวิชัย 624 ซอยจรัล 79 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ปกติ
807 นายสมชาย อังเกิดโชค 34 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
808 นายรังสรรค์ ธีรชัย x เสียชีวิต
809 นายประยูร จีนประชา 24/2 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 ปกติ
810 นายมนตรี อินทร์อุดม 32/1 ตรอกวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 เสียชีวิต
811 นายบุญยืน พจนา 124/90 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
812 นายวิรัช บุตรโยจันโท 248 หมู่ 2 ต. บ้านใหม่ อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 เสียชีวิต
813 นายวิรัช สุทธิสวาท 37 ม. 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 ปกติ
814 นายประนันท์ จูฬติตตะ 133/2 ม. 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ปกติ
815 นางชิดชนนี ภัทรฐิติ 5 หมู่ 5 ต. บางตะเคียน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000 ปกติ
816 นายธงชัย เตชะเจริญกุล 6/18 ซ. 16 (เจริญ 1) ถ.อมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
817 นายประสาน ทรัพย์ประดิษฐ์ x เสียชีวิต
818 นายมนูญ งามกร 88 ซ.สิรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 เสียชีวิต
819 นายบุญเรือง พุทธเจริญ 2/2 ม. 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
820 นายสมบุญ ปิ่นแก้ว 238 หมู่ 4 ต. วังศาลา อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 71110 ปกติ
821 นายบุญนะ ม่วงใหญ่ x ปกติ
822 นายพัฒนะศักดิ์ เดือนเพ็ญ 52/142 ซ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 เสียชีวิต
823 นายพิสุทธิ์ ระพีพันธุ์ x เสียชีวิต
824 นายไกรสร พันธุมาศโกมล 185/64 ซ.ริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
825 นายสวัสดิ์ รัตนวิชา x เสียชีวิต
826 นายชัยรัตน์ ศิวะเสน 734 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
827 นายอัครพร สังโขบล 200/10 ถ.พระราม 6 ซ.33 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
828 นายยุหาด พัฒนสุรีย์ 34/4 ถนนดำรง ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 ปกติ
829 นายสุกิจ เอี่ยวพันธ์ 1332 ซ.เพ็งและเพื่อน ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงสามเสนใน เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 เสียชีวิต
830 นายกัมปนาท กาญจโนภาศ 96/81 ซ.นพเก้า แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
831 นายสมคิด เธียรสวน 19/19 ถ.ไลออนส์ 2 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ปกติ
832 นายบุญยัง จุ้ยดอนกลอย 27/87 ซ.อาทรอุปถัมภ์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
833 นายยิ่งยง จารุศุกร์ x เสียชีวิต
834 นายวิบูลย์ อนีจะไพบูลย์ 37 ซ.ล่ำซำ ถ.ริมทางรถไฟ แขวงบางค้อ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
835 นายอุทัย วงศ์บุญธรรม 28/1 ม. 6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
836 นายทวี ด่านยุทธศิลป์ ข1-303/6-7 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
837 นายบุญชู บุญมี 52/97 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ปกติ
838 นายประภักดิ์ ศิริผล 592 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
839 นายบุญเรียบ ตรีพรหม 7 ม. 5 ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ปกติ
840 นายสมนึก งามพิศ 55 ม. 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ปกติ
841 นายอมรศักดิ์ ห้วยห้อง 463 ซ.ประวิทย์และเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
842 นายศุภรัตน์ สุขประเสริฐ ข1-137/72 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
843 นายวิชัย โชคเศรษฐกิจ 35/186 หมู่ 1 ต. ท่าช้าง อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000 ปกติ
844 นายมาโนช กนะกาศัย 162/67 ม. 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
845 นายพงษ์ศักดิ์ กระทอง x เสียชีวิต
846 นายนพพร บุษยากร x ปกติ
847 นายวุฒิชัย โสภิตภักดีพงษ์ 71/23 ม. 6 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ปกติ
848 นายปิยะศักดิ์ สุนทรชื่น x ปกติ
849 นายสกล ตั้งวงศ์กิจ 96/91 ซ.เดชอุดม 6 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
850 นายณพจน์ กองพรหม x ปกติ
851 นายสืบพงษ์ ธุระหาญ x ปกติ
852 นายบัญญัติ มาศมาลัย 39/29 ม. 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
853 นายจำรูญ ไชยวรรณ 7/1 ม. 5 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ปกติ
854 นายดาวุธ พรหมอ่อน x ปกติ
855 นายสมศักดิ์ กุลฉันท์วิทย์ 104/195 ม. 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
856 นายโกวิทย์ พรหมจรรย์ 282 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
857 นายพงษ์เทพ สงวนพงษ์ 37 ซ. 20 มิถุนา 11 แยก 9 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
858 นายต่อศักดิ์ สตงคุณห์ 502/127 ม. 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
859 นายสมยศ วุฒิเสถียร - ปกติ
860 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยโยชน์ x เสียชีวิต
861 นายปรีชา เย็นนาน x เสียชีวิต
862 นายสนอง อู่ทอง 208/5 ซ.ห้าเจดีย์ ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
863 นายชัยวัฒน์ อัศวะมหาศักดา 51/6 ซ.บุญชูศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
864 นายประเวศ ภาสวรเวช 87 ซ.เพชรเกษม 39 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
865 นายบุญเชิญ เสมรัตน์ 74/160 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 20 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
866 นายขนิษฐา อรุณรัตน์ 99 ม. 7 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 10120 ปกติ
867 นายผดุงศักดิ์ วิษุวัตวิวัน 29/5 ม. 6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ปกติ
868 นายพงศ์ธร ตรีทิพศิริศีล 514/13 ม,2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 21130 ปกติ
869 นายสมโพธิ์ สุวรรณเกส x เสียชีวิต
870 นายนิพนธ์ เชาวนะปัญจะ 404/1 ม. 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
871 นายไพบูลย์ อุดมกุล x เสียชีวิต
872 นายเพทาย คงหิรัญ x ปกติ
873 นายทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญ x ปกติ
874 นายสมศักดิ์ ตุณฑกิจ 20 ม. 3 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ปกติ
875 นายสดวก วรรณดี x เสียชีวิต
876 นายเทียมศักดิ์ จินดา x ปกติ
877 นายสุทธิศักดิ์ วรวิวัฒน์ 209/282 ม. 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
878 นายวิศาล บุญสนอง 11 ซ.31 (ถ.ไทรบุรี) ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
879 นายชวลิต ช่างเหล็ก 152/9 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ปกติ
880 นายประจวบ กุ่มดวง x เสียชีวิต
881 นายสุชาติ วงษ์โต 9 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 เสียชีวิต
882 นายเฉลียว ฉ่ำสมบูรณ์ 114 ม. 1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
883 นายสิงห์ ศรีประดับญาติ 37 ถ.เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ปกติ
884 นายชูเกียรติ ไพโรจน์ 4/2 ม. 8 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ปกติ
885 นายวรพล ทองไทย 64/35 ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
886 นายวรภพ อุนนะนันทน์ 76/1 ม. 3 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ปกติ
887 นายสมบัติ ทองระย้า 44/4 ม. 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ปกติ
888 นายดิเรก วรรณคาม 35/3 ม. 5 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ปกติ
889 นายนิวัตร ติณจินดา 213 ซ.รังสิต-นครนายก 50 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปกติ
890 นายเสนาะ ทองคำสุก 222 ม. 4 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย ปกติ
891 นายสมมาท วงศ์พจนีย์ 72/24 ถ.เลี่ยงเมือง 1 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ปกติ
892 นายเติมพงษ์ ศรีฤกษ์ x ปกติ
893 นายกฤษชัย อยู่อ่อน 326/2 ม. 3 ท้ายตลาดใหม่ดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
894 นายธเนศ ชัยเศรษฐสุนทร 6/36 ม. 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
895 นายพจน์ จั่นประเสริฐ 108 ซ.สวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
896 นายวิชา นิลเพชรพลอย x ปกติ
897 นายถวิล หาญไชยนะ x ปกติ
898 นายชลอ เงินช่าง 21/53 ม. 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 เสียชีวิต
899 นายประถม ธรรมวิจิตร 79/54 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
900 นายชุมพล กลับวิเศษ 301/37 การเคหะท่าทราย ซ. 51 แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
901 นายประหยัด ประเสริฐสม 109/217 ซอย 10 หมู่บ้านรติรมย์ 2 หมู่ 1 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ต. มหาสวัสดิ์ อ. บางกรวย จ. นนทุบรี 11130 โทร. 02 984 1503 ปกติ
902 นายวีระวัฒน์ ชลานุเคราะห์ x เสียชีวิต
903 นายชัยการ กองแก้ว x เสียชีวิต
904 นายวีระศักดิ์ พงษ์พูล 47 ม. 2 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
905 นายไพศาล เจริญจิตร x เสียชีวิต
906 นายสหจักขณ์ นิจจันพันธ์ศรี x เสียชีวิต
907 นายชัยสิทธิ์ ศรีอักษร 60/7 ม. 1 บ.ปลายคลอง ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 ปกติ
908 นายถนอม ผุดแจ่มใส 357/9 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ปกติ
909 นายสุพัฒน์ ลออผล x ปกติ
910 นายวิรัช หิรัญ 8 ม. 1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ปกติ
911 นายสิรภพ บุญราศรี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
912 นายนิคม หิรัญโรจน์ x เสียชีวิต
913 นายศุภชัย แสงศร 5/1 ถ.บริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 ปกติ
914 นายบุญสืบ ชินวงศ์ x เสียชีวิต
915 นายสมบูรณ์ ฐานะพันธ์ x ปกติ
916 นายประมวล ศรีประยูร 71/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 ปกติ
917 นายอนุพงศ์ ลำธารทอง 6/7 ซ.พิศาลสุข ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรี ฯ 80000 ปกติ
918 นายสมโชค หนูชู x ปกติ
919 นายถวิล ถวิลเวทิน x ปกติ
920 นายประเทือง บุญสนอง x ปกติ
921 นายวิเชียร รัตนโสม x ปกติ
922 นายอรุณ เกษมปิติ x ปกติ
923 นายสมพงษ์ เรืองฤทธิ์ x ปกติ
924 นายประพนธ์ เนียมน้อย x ปกติ
925 นายชลอ ฉิมพาลี 28 ถ.คลองวัดโส ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
926 นายเจริญ จันทร์ปาน x ปกติ
927 นายสมพงษ์ รัศมิทัต x ปกติ
928 นายผ่อง งามอ่อน 28/1 ม. 10 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
929 นายจรูญ เหมะ x ปกติ
930 นายเชวง ศรีทองกุล 75/153 ม. 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ปกติ
931 นายพิศาล จิตสุขสันต์ 67/8 ม. 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
932 นายไพบูลย์ ยงพฤกษา 31/1 ม. 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
933 นายดาวัลย์ ปฏิเมธา 1300/117 ก ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
934 นายสมพงษ์ เจียงสว่าง 133 ม. 1 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 ปกติ
935 นายปรัชญ์ปรีชา สุระวิโรจน์ 1 ซอย 138 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ปกติ
936 นายสุเชษฐ์ ทองสุทธิ x ปกติ
937 นายสงวน สืบนาคะ x ปกติ
938 นายภิรมย์ บูชากรณ์ 13/17 ม. 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
939 นายจรัส พงษ์จันทร์เสถียร x ปกติ
940 นายวิพัฒน์ แสงอุทัย 47 ม. 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ปกติ
941 นายชาญวิทย์ จันทร์หงายศรี 92/231 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
942 นายวิสุทธิ อาจญาศรี x เสียชีวิต
943 นายอภิศิษฐ์ สิทธิโชค x ปกติ
944 นายไพศาล กสิวัฒน์ 4 ซ.วังเดิม 2 แยก 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 เสียชีวิต
945 นายจรัส ผลากรกุล 41 ซ.วรพงษ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ. 10200 เสียชีวิต
946 นายเกียรติศักดิ์ ก้อนสันติ 49/41 ถ.เจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 เสียชีวิต
947 นายเรวัฒน์ ทองเต็ม 50/5 ม. 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ปกติ
948 นายสุรศักดิ์ แก้วเมืองกลาง 41 ม. 10 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 ปกติ
949 นายพิศณุ ทรัพย์เจริญ 856/1 ถ.ธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 ปกติ
950 นายไพฑูรย์ มารอด 70 ม. 10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
951 นายสมพร ไพรัตน์ 50/3 ถ.แหลมยาง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ปกติ
952 นายสัมฤทธิ์ ทศชนะ x ปกติ
953 นายสมชาติ ประคินกิจ 27 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
954 นายสมพร ยิ่งมหาศาล x เสียชีวิต
955 นายภูมิเกียรติ ภูมิสุวรรณ 12/65 หมู่ 17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
956 นายแสงชัย ยอดโยธี 93/1 ม. 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ปกติ
957 นายดำรงค์พล สลิลปราโมทย์ x ปกติ
958 นายนิพนธ์ ปลื้มจิตร 34 ม. 13 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ปกติ
959 นายบรรจง รุณสุข 132 หมู่บ้านซื้อตรง ซ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
960 นายชวลิต จูฑะพุทธิ 3 ซ. พระรามเก้า 41 (ซ.10 เสรี 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250 เสียชีวิต
961 นายประสิทธิ์ วิลาสุวรรณ 78 ม. 1 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ปกติ
962 นายปราโมทย์ รัตนเศวตนันท์ 9 ม. 5 ต.บ่อท่อง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 ปกติ
963 นายระวี บุญแสน 76 ม. 9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ปกติ
964 นายวิโรจน์ ดวงจอมดี 40 ถ.พระศรีมโหสถ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ปกติ
965 นายสุรัตน์ สืบจากลี x เสียชีวิต
966 นายปรีชา เมฆสุวรรณ 280/3 หมูที่ 9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 ปกติ
967 นายณรงค์ เพ็งสุข 47 ม. 10 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ปกติ
968 นายอำนวยศักดิ์ ศิริสานนท์ x ปกติ
969 นายชนะ พรหมสุข 169/95 ซ. 21 (ถ.พหลโยธิน) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ปกติ
970 นายธีรยุทธ รอดไพบูลย์ 73/187 ม. 8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
971 นายมงคล สุนทรสุข 432/47 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ. 10100 ปกติ
972 นายพิเชษฐ์ สายชู 42 ม. 6 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 ปกติ
973 นายทวิทชัย เปรมปราชญ์ 455/1 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ปกติ
974 นายทองหล่อ ฉิมชั้น 172/1 ถ.ไทยชนะ ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ปกติ
975 นายธวัช ศรีเฉลิม x ปกติ
976 นายสมเกียรติ วงศ์สุพรชัย 100/129 ม. 8 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เสียชีวิต
977 นายถนอม ปิ่นพิลา 39/88 ม. 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
978 นายวีระศักดิ์ เวชศาสตร์ 128 ม. 8 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปกติ
979 นายอำนาจ สวธานนท์ 33 ม. 8 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
980 นายบุญแทน มูลจนะบาตร์ 31/74 ม. 1 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 เสียชีวิต
981 นายวีระศักดิ์ ธรรมสอน x เสียชีวิต
982 นายโชคชัย พิสัยพันธ์ 25/556 ม. 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เสียชีวิต
983 นายเนตร แดงสีมาก 37 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ปกติ
984 นายธนู บุญพยุง 9/3 ม. 2 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ปกติ
985 นายกระสินธุ์ ดาราพงษ์ 55 ม. 9 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ปกติ
986 นายณรงค์ มีสวย 116/6 ซ.พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
987 นายกิตติ ภานุพินธุ 273 ม. 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปกติ
988 นายประสาน แตงเพ็ง x เสียชีวิต
989 นายสันติ วิริยาจาร 98/94 ม. 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
990 นายวิรัตน์ หลวงพล 261 ม. 9 ต.สันติสุข กิ่งอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ปกติ
991 นายศิลป์ คำเอม 1/4 ม. 2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ปกติ
992 นายนันทพร เชื้อดี 117/1 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท ปกติ
993 นายเกียรติศักดิ์ สัตยบัณฑิต 10 ม. 6 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน ปกติ
994 นายบรรจง รัตนวิมล 251/73 ม. 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
995 นายบำรุง เภตรานันท์ 285/14 ซ.กรรณิกา ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
996 นายประสิทธิ์ บุปผาทอง 6 ซ.เพชรเกษม 11 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เสียชีวิต
997 นายอานิสงส์ ธัมมิกะกุล x ปกติ
998 นายประยุทธ ศรอินทร์ 9/10 ซ.บ้านจัดสรรวังหม้อแกง ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำมุด อ.เมือง จ.พังงา ปกติ
999 นายสุชาติ ชูศักดิ์ 52/7 ม. 2 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ปกติ
1000 นายไพโรจน์ เผือกวิไล 8/60 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1001 นายสุทัศน์ วีริยานันท์ 76/2 ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 ปกติ
1002 นายสมพงษ์ แสนทวีสุข 32/31 ซ.ม.บ้านการบินไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1003 นายคมสัน ปั้นมา x ปกติ
1004 นายวิชัย ภู่วิจิตร 31/940 บ้านรินทร์ทอง ถ.รามคำแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1005 นายชัยพร สถิรคุปต์ 184/3 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1006 นายมนตรี เพชรชะเอม 49/117 หมู่บ้านชาร์ลอตต์วิลล์ ถ.หทัยราษฎร์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
1007 นายนิพนธ์ วรกรรณ x ปกติ
1008 นายพวงเพชร อรทัย 231 ม. 10 ต.ต้นซุง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1009 นายสมยศ เล่าซู 4 ซ.พระรามที่ 2 ซ. 62 แยก 1-5 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150 ปกติ
1010 นายสุรพล อรทัย 231 ม. 10 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1011 นายนิตย์ สุขอ่อน 49/17 ม. 2 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ปกติ
1012 นายธีรภล อัธรากุล 17 ซ. 3 ถ.ยินตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ปกติ
1013 นายสมพงษ์ ภาคามล 494/33 ถ.รถไฟวรพงษ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1014 นายสมชาย ปั้นทอง 140 ซ.เทศบาล 4 ต.บ้านใหญ่ ม. 7 อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ปกติ
1015 นายพงษ์ชัย คงกำเนิด 26/1 ต.ท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1016 นายวิชัย โพธิ์พิทักษ์ธรรม 99/1049 ม. 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
1017 นายทรงยศ ลิมป์ประเสริฐกุล 69 ม.2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ปกติ
1018 นายณัฐพล ทองประเสริฐ 6/562 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1019 นายอุทัย ชูมัง 52 ม. 10 ซ.นพรัตน์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1020 นายจักรกฤษณ์ ถาวรวิศิตย์ 51/1 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ปกติ
1021 นายเกษม คล่อมเกษม x ปกติ
1022 นายเกรียงไกร ศรีฟ้า 514/44 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 ปกติ
1023 นายทัศน์ พัฒนพานิช x เสียชีวิต
1024 นายพงศ์เทพ ปันยารชุน 18/19 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1025 นายอดิศร ถูลานนท์ 1758/36ซ.อุดมทรัพย์ ถ.พระนั่งเกล้า-นครชัยศรี บางบำหรุ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1026 นายวันชัย เพไทย x เสียชีวิต
1027 นายสันทัด ชูสังข์ 672 ถ.หนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1028 นายเธียร ชัยยัง x เสียชีวิต
1029 นายวิชัย รัตนวราหะ x ปกติ
1030 นายมีชัย สมบูรณ์ x เสียชีวิต
1031 นายวิจารณ์ ตรีพลอักษร 88 ม. 6 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1032 นายณรงค์เดช อเนกเวียง 179 ม. 5 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1033 นายประจวบ รัตนศิวิไล 46/6 ม. 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1034 นายประเสริฐ บูชาวงศ์ 140 ตรอกสวนหลวง 1 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1035 นายอนุ สุริยาวงษ์ 1 ม. 1 ต.ทุ่งน้อย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1036 นายผ่อน ชนะสิทธิ์ x เสียชีวิต
1037 นายสุระกิจ หนูเรือง 105 ต.ลานข่อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ปกติ
1038 นายสุวิทย์ ชื่อเพราะ 63 ม. 4 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1039 นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก 66/2 ม. 11 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ปกติ
1040 นายสุรชัย ริลาลัย x ปกติ
1041 นายสมาน บัวสุข 1290 ถ.เลียบคลองลัดหลวง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ปกติ
1042 นายเติมพันธ์ สุพรรณพรรค 6/1 หมู่ 6 บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1043 นายพยุง มั่นแก้ว 85/102 ม. 11 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เสียชีวิต
1044 นายนิคม อัชนะสิทธิ์ 24 ถ.มหาชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1045 นายปิลันธ์ เสาวภาคย์ 21/22 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 ปกติ
1046 นายจักรี สุขุม 4/28 ถ.ควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 ปกติ
1047 นายสุรินทร์ ศรีนวล 679/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1048 นายอรรถพล กองโสม 94 ซ.รังสิต-นครนายก 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
1049 นายสุริวงศ์ มีผล 10/443 ม. 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1050 นายกษมะ แก้วนุ่น 21/49 แฟลตการเคหะ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1051 นายชัยศักดิ์ บรรณางกูร 1002/20 ม. 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 ปกติ
1052 นายสุจินต์ วัชระสวัสดิ์ 124/4 ม. 4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ปกติ
1053 นายสมโภชน์ บุญส่งดี 1578/6 ถ.ชัยสวัสดิ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ปกติ
1054 นายธนิต ยูงสมพร 30/213 ม. 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปกติ
1055 นายภูวดล แก้วมีแสง 2381/1 ม. 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1056 นายปัญญา ประทุมวัลย์ 459/71 ม. 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 ปกติ
1057 นายเกรียงศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ 4/208 ม. 12 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
1058 นายไพบูลย์ ฐิติกุล 327/8 ม. 14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1059 นายมาลินี คงปราบ 106 ม. 6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ปกติ
1060 นายธีระพงศ์ วีระแพทย์ 133 ถ.มหาชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1061 นายดารณี ศรีเกตุ 449/32 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1062 นายชาตรี สันทัด 111/99 ม. 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1063 นายจรัญ วิทวัสการเวช 82/1 ม. 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1064 นายมานพ บุญพริ้ง 70/281 ม. 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1065 นายภิญโญ น้อยฉายา 55/6 ม. 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1066 นายสุธน ลักษณะโยธิน 72/150 ม. 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
1067 นายอนุชา ล้อพิมาย 288 หมู่ 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1068 นายทินกร บุญอยู่ 9/42 ม. 3 ซ.โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถ.โชคชัย 4 ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1069 นายธีรพันธ์ เลื่องสุนทร 144/3 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ปกติ
1070 นายอภัยบูลย์ เขียวขาว 32/83 ม. 3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
1071 นายสุรพงษ์ บัวงาม 473 ม. 8 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ปกติ
1072 นายรังสิต สาลี x ปกติ
1073 นายสมพงษ์ เปียทอง 783/3 ถ.เทศบาล 7 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ปกติ
1074 นายธนู สาขากร 292 ซ.องค์รักษ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 ปกติ
1075 นายสนั่น ตื่มสูงเนิน 540 ซ.สีน้ำเงิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
1076 นายประยุทธ ศรีมีชัย x เสียชีวิต
1077 นายชาญชัย พรหมสาขาณ สกลนคร x เสียชีวิต
1078 นายสมศักดิ์ อ่องเอี่ยม x ปกติ
1079 นายพรชัย ดิสกุล 119 ซ.สุขุมวิท 95/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
1080 นายนิยม เสือจุ้ย 218/149 ม. 7 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1081 นายสุจินดา สินไชย 81 ซ.ประชาสันติ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1082 นายชลอ กาญจนลักษณ์ x ปกติ
1083 นายศุภชัย รัตนะ 4/95 ม.บ้านลาวัณย์เสถียร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ปกติ
1084 นายประดิษฐ์ วรรณดี x เสียชีวิต
1085 นายชนะ ศรีทิพโพธิ์ x ปกติ
1086 นายสาโรช โนนศรีชัย 152/19 ม. 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1087 นายวินัย วิภาธนาศิริ 328 ซ.รามอินทรา 67 แยก 6 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1088 นายอรรถวัต กลิ่นหอม x ปกติ
1089 นายกมลาสน์ หรูวรรธนะ 98/5 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
1090 นายนงลักษณ์ พัดเอี่ยม x ปกติ
1091 นายวรัชญ์ ไชยวัฒน์มาลากุล 696/38 คอนโดทาวน์ เอส สยาม ซ.ตลาดศรีวณิช ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1092 นายสมบัติ อังคปัทมกุล x ปกติ
1093 นายจงรักษ์ เถื่อนอิ่ม 265 ซ.โชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ. 10120 เสียชีวิต
1094 นายชลธิศ โยคะสิงห์ 11 ม. 2 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1095 นายนิพนธ์ จาบทอง 235/2 ม. 1 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ปกติ
1096 นายเกษตร พันธุ์ไชยศรี x ปกติ
1097 นายนกุล สมบูรณ์ภัทรกิจ 454/28 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1098 นายธนารัตน์ เอ้กัณหา 723 ม. 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ปกติ
1099 นายรังษี สุนทรสุข 18/3 ม. 6 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ปกติ
1100 นายนรา จาตุประยูร 49/1186 ม. 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1101 นายปัญญา ฤทธิ์ศิลป์ 190/68 ซ.สุภาพงษ์ 2 ถ.สุขาภิบาล 3 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1102 นายเปรียบศักดิ์ โชตินอก 69 ม. 5 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ปกติ
1103 นายฉัตรปกรณ์ จำรูญนิรันดร์ 238/34 ม. 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 ปกติ
1104 นายสมาน โพธิ์ชัย 1249/16 ถ.วิจิตร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ปกติ
1105 นายพิชิต กิมขาว 126/19 ถ.สมานมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ปกติ
1106 นายสวัสดิ์ แขดวง 50/55 ม. 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1107 นายสิทธิโรจน์ คุ้มถิ่นแก้ว x ปกติ
1108 นายปิยศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ 264/110 ซ.สุขสวัสดิ์ 15 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
1109 นายอภิรัฐ โรจน์จินตกานต์ 285/18 ม. 3 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1110 นายปริญญา จันดี x ปกติ
1111 นายประสงค์ แจ่มปัญญากุล 26/228 ม. 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1112 นายสุวัฒน์ นาคะประวิง 161 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ปกติ
1113 นายวสันต์ วงศ์อรุณ 201/248 ม. 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 10520 ปกติ
1114 นายปราโมทย์ ล้อแก้ว 58/9 ม.2 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ปกติ
1115 นายรัฐพงศ์ พงศ์ปฏิเมธ 1/285 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1116 นายสำราญ จิตต์จำนงค์ 14/229 ซ.บุนนาค ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1117 นายนิยุติ ดุสิตกุล 33ม. 1ถ.เขาทอง-บ้านทุ่ง ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ปกติ
1118 นายทวีศักดิ์ ทีปประชัย 122/11 ม. 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1119 นายพิชิต สังข์ดี 53/6 ซ.พระยาสุเรนทร์ 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1120 นายพงษ์ศักดิ์ ช่างทอง x เสียชีวิต
1121 นายสนอง สุดโต 202 ม. 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1122 นายอนันต์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 350 ม. 3 บ้านโพนงาม ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ปกติ
1123 นายบุญปราโมทย์ มุกดา 64/2 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 เสียชีวิต
1124 นายวีระศักดิ์ นิลเพชรพลอย x ปกติ
1125 นายสุเทพ กระจ่างแสง 68 ม. 3 ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ปกติ
1126 นายคฑาหัส สมหวัง 87/216 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1127 นายสายัญห์ มาลัยนวล x เสียชีวิต
1128 นายวัฒนา เสี่ยงบุญ x เสียชีวิต
1129 นายจำเริญ นิ่มนนท์ 132/205 ม. 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1130 นายปรีชา ชัยกิจตระกูล 651/8 ม. 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ปกติ
1131 นายชัฎฎ์ อมริต 33/1 ถ.คีรีรัฐยา ต.คล้องกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ปกติ
1132 นายชวณัฐ โฉมจังหวัด 92/51 ม.ทวีสุข ถ.เสรีไทย 29 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 ปกติ
1133 นายวิชัย วัชดากรธรรม 20/7 ซ.เจริญกรุง 20 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ. 10100 ปกติ
1134 นายสุนทร งามละมัย 9/1 ซ.นางสร้อยแก้ว ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
1135 นายไพโรจน์ ทัฬหะกาญจนากุล 1/13 ซ.ตลาดพลู 3 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1136 นายอัฐกร บุญวรรโณ x ปกติ
1137 นายวินิจ รื่นจิตร์ 100/114 ม. 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1138 นายรุ่งศักดิ์ วัชระพิมลมาศ 5/381 ม. 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1139 นายผล อรัญเวช 44/45 ม. 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 เสียชีวิต
1140 นายประเสริฐ ศรีธัญญรัตน์ x ปกติ
1141 นายทันรบ วงศ์ประดิษฐ์ 280/1 ซ.พัฒนช่าง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1142 นายสุรกิจ หมัดแม่น 86/1 ม. 1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ปกติ
1143 นายวีรพงศ์ มาลยเวช 174 ม. 14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ปกติ
1144 นายประสงค์ หมวดโคกสูง x ปกติ
1145 นายพรชัย สัมมาวุฒธิ 30 ซ.เมนส์ 2 ถ.แฮปปีแลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1146 นายสุรพันธ์ ชวาลสันตติ 39/60 ม. 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1147 นายทรงศักดิ์ ดิษฐ์ศิริ 2/1 ซ.ประชาสุขสันต์ ถ.กลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 ปกติ
1148 นายชำนาญ แจ่มแจ้ง 5,7 ซ.25 (กองรักษาการณ์) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1149 นายสุขุม ชลชลา x เสียชีวิต
1150 นายศจีภัทร สุภารัตนพงศ์ 176/324 ม. 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1151 นายวิทยาพร พุ่มพูน 149 ม. 10 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ปกติ
1152 นายวาปี ศิลาอาสน์ 24/ ซ.รามอินทรา 74 แยก 5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1153 นายวิทยา จำปาวัลย์ 120/10 ซ.เกร็ดแก้ว 2 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1154 นายชัยรัช กิ่งกาญจนาธร 603/189 ม. 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1155 นายดำรงค์ ภูทัตโต 104 ถ.อมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1156 นายเชิดศักดิ์ อังสาชน 132/203 ม. 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1157 นายสมชัย ลอยวานิชย์ 10/702 ม. 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1158 นายชาตรี บุญราศรี 111/233 ม. 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1159 นายณรงค์ สุวรรณพงศ์ 48/3 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ปกติ
1160 นายกัลยา พรหมอ่อน x ปกติ
1161 นายโกศล เกื้อสกุล 8/435 แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1162 นายกฤษฎา อาภาพิพัฒน์ 134/ ม. 14 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1163 นายกิตติพงษ์ ผลประยูร 11 ถ.อิสลามบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ปกติ
1164 นายกมล สุทธารัตน์ 50/137 ม. 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1165 นายอนัญญา เรืองมณี 159 ซ.ประชานิเวศน์ 3 ซ. 13 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1166 นายโกมินทร์ อุปรวัฒน์ x ปกติ
1167 นายเจษฎา บุญญานุสนธิ์ 331 ม. 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ปกติ
1168 นายจำรูญ จินดาขันธ์ x ปกติ
1169 นายจิน อนุชาญ 6/33 ซ. 4 (นิพัทธ์สงเคราะห์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1170 นายจำนงค์ อยู่สว่าง 100 ม. 3 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ปกติ
1171 นายจรัล พูลศิริ x ปกติ
1172 นายเจตน์ วรรณสุข 84 ซ.กัลปพฤกษ์ 6 แยก 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 เสียชีวิต
1173 นายจงรักษ์ เชาวเลิศ 165/154 ม. 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1174 นายเฉลิมชัย อุทิศเชวงศักดิ์ x ปกติ
1175 นายวรพล เอกจีน 18/86 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ปกติ
1176 นายเชาวลิต สามห้วย 387/3 ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 ปกติ
1177 นายชุลีวรรณ บัวอินทร์ 20/20 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1178 นายชูขวัญ ชุณหสุวรรณ 324/1 ม. 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1179 นายณรงค์ เสียงสกุลไทย 1424/62 ซ.โรงเรียนการุวิทยา ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1180 นายดำรงศักดิ์ สุรินทวงศ์ 305/320 ซ.รามอินทรา 123 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1181 นายเดชา หงส์ธารารักษ์ 31/111 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1182 นายถาวร เกื้อกูลวงศ์ 4/1136 ม. 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1183 นายสุพัฒน์ แก้วเกิด 162/2 ม. 6 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 ปกติ
1184 นายธเนตร วงศ์อุไร 34 ซ.ศาลาลอย แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
1185 นายธนิตธน เนติกุล x ปกติ
1186 นายนครินทร์ ชื่นตา x ปกติ
1187 นายนิพนธ์ แก้วเขียว 17/16 ตรอกการเคหะหลังที่ 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1188 นายนิมิตร ไพศาลศักดิ์ 37/8 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ปกติ
1189 นายนิตยา บุณยะวันตัง 26/20 ม. 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1190 นายนิรุจ ยังเจริญ 47/354 ซ.นิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1191 นายบุญให้ บุญยะวันตัง 26/20 ซ.ราชพฤกษ์ ถ.บางบอน1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1192 นายบุญช่วย โพธิ์น้อย 143 ม. 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1193 นางเบญจภัทร นิยมดี 342 ม. 1 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1194 นายปัญญา เกิดนิมิตร 203/52 ม. 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1195 นายประพันธ์ เพ็งคน 12/79 ซ.ปัญจมิตร 1 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1196 นายไปรวรรณ ผูกสี 14/5 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1197 นายปฏิมา มุสิกพันธ์ 4/257 ซ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1198 นายปรีชา สุขผล x ปกติ
1199 นายปราโมทย์ หมั่นตรวจ 10/44 ม. 9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 ปกติ
1200 นายประมาณ โลหะเนตร x ปกติ
1201 นายพนัส บ่อผล 48 ถ.สถานีรถไฟ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 ปกติ
1202 นายไพศาล ธรรมโชโต 83/43 ซ.สามวา 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1203 นายภาคภูมิ สง่ากุล 57/2 ม. 3 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ปกติ
1204 นายภิญโญ วรรณา 76/114 ม. 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
1205 นายมานพ ทองลอย x ปกติ
1206 นายมานพ จิตแฉล้ม 124/201/9 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1207 นายมนต์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์ x เสียชีวิต
1208 นายมงคล ภู่ประภาพรรณ 44 ซ.หนองบัว ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ปกติ
1209 นายมนัส โต๊ะอาจ 34/16 ม. 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1210 นายยงยุทธ สายงาม 66 ซ. 6 ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 ปกติ
1211 นายยงยุทธ จตุภัทรกุล 49/1072 ม. 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1212 นายแหลมฉาน พลายสีนิล 60/1 ซ.ชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1213 นายโรม อิ่มสมุทร 25 ม. 3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1214 นายวรลาภ อนันตริยกูล x ปกติ
1215 นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง 19/86 ม. 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1216 นายมานะ นุชเนื่อง 1/333 ซ. 7 ถ.รัตนาธิเบศน์ ม. 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1217 นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว 102/76 ม. 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1218 นายวิชัย เจริญใจวิวัฒน์ 21/2 ม. 6 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1219 นายวิศิษฐ์ แผ่ไพลิน 30/171 ม. 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1220 นายวีรศักดิ์ กาญจนรุ่ง 208 ม. 6 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
1221 นายศิริชัย วันสม 168/5 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ปกติ
1222 นายสรายุทธ์ ศรีแสง 53/10 ซ.ธีรวรรณ ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1223 นายสุชาติ วงศ์สัมมาชีพ 152/304 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 14000 ปกติ
1225 นายสมศักดิ์ มีศักดิ์ 14/33 ซ.ม.บ้านริมสวนวิลล่า ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1226 นายสมศักดิ์ เผื่อนน้อย 72/71 ม. 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 เสียชีวิต
1227 นายสุวิชช์ เพ็ชรทอง x ปกติ
1228 นายสมโชค เอี่ยมสอาด 286/2 ม. 6 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1229 นายสุวิชัย สินบังเกิด 43/51 ม. 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1230 นายสมจริง สุเมฆะกุล 133/18 ม. 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เสียชีวิต
1231 นายสมพงษ์ อรุณรัตน์ 53/89 ม. 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1232 นายสุนันท์ เรืองพรหม x ปกติ
1233 นายเสนาะ ทองเชิด 124 ม. 4 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ปกติ
1234 นายสัญญา สินประมวญ 86/8 ม. 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ปกติ
1235 นายสมชาย เทพวิญญากิจ 109/167 ม. 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
1236 นายสังเวียน โคยามา 258/2 ม. 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ปกติ
1237 นายสุชาติ หนูอุไร 14 ถนนบานบุรี ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 ปกติ
1238 นายสุชาติ ทองสอาด 163/55 ม.ชลลดา ซ.12 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1239 นายสิริพร จันทร์วันเพ็ญ 37/20 ม. 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปกติ
1240 นายสุรพัฒน์ ศรแก้ว 670/14 ถนนกลางเมือง 5 ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000 ปกติ
1241 นายสุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์ 342 ม. 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1242 นายสุวิช อัษฎาเดช 26 ซ.วัฒนานิเวศน์ 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1243 นายโสภณ กลับประสิทธิ์ 41 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปกติ
1244 นายสมนึก รำพึง 67/100 ซ. ธีระ อ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1245 นายสุรพร โกรธา 93/3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 ปกติ
1246 นายสมศักดิ์ เพียรธนวัฒน์ 90/249 ม. 3 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1247 นายสุวรรณ เมืองทิพย์ 88/1546 ม. 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1248 นายสมศักดิ์ สลิลศิริ 99/8 หมู่ 4 ตำบลขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ปกติ
1249 นายเสน่ห์ ทองรอด 209/17 ม.2 ซ.ร่วมกิจ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1250 นายหิดล จีนเลี้ยง 28/3 ม. 5 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ปกติ
1251 นายอดุลย์ ประสาททอง 97/6 ม.8 ซ.พาณิชย์ธน ถ.สายบางแยก แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1252 นายอนุรักษ์ ขันแก้วลดา 119/751 ม. 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1253 นายโอภาส กิจโอสถ 84 ม. 5 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1254 นายอวยชัย ปิตินทรางกูร 172 ม. 3 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ปกติ
1255 นายดนัย สิทธิกานต์ 48/106 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1256 นายบรรเจิด อิทธิไมยยะ x ปกติ
1257 นายปราโมทย์ สุขโข 73/153 ม. 17 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปกติ
1258 นายทัชชกร อรรณพเพ็ชร 33 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1259 นายสมบัติ ทองขาว 8/1 ม. 2 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 เสียชีวิต
1260 นายอาวุธ หลิมเจริญ 227/76 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1261 นายกิตติ นุชเจริญ 269/75 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1262 นายจุมพล ตายโกไสย์ 67 ม. 1 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ปกติ
1263 นายอนันต์ คงเจริญ x เสียชีวิต
1264 นายจำลอง แก้วเนียม 94/56 ม. 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1265 นายฉลอง มณีรัตน์ x ปกติ
1266 นายศุภชัย แจ่มนิยม 69 ม. 9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ปกติ
1267 นายดิเรก วรรณพันธ์ 3 ซ.1 หน้าสนามกีฬาจ. ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.ประจวบฯ จ.ประจวบฯ 77000 ปกติ
1268 นายธวัช ช่วงชิต x ปกติ
1269 นายประสพ ลือวัฒนานนท์ 27 ตรอกยันตรกิจโกศล 1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 ปกติ
1270 นายประสาน แสงมณีขจร 278 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ปกติ
1271 นายปริญญา คารูชัย 136 ต.วังไผ่ ม. 4 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ปกติ
1272 นายประภัตม์ มาระศรี x ปกติ
1273 นายประสิทธิ์ ตนันท์ยุทธวงศ์ 574/1 ม. 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1274 นายพินิจ สาลี 80/492 ม. 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
1275 นายไพศิลป์ เล็กอุทัย 148/1275 ซ.รามคำแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1276 นายภานุวัตร สุทธิสวาท 163/32 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1277 นายมงคล พวงแก้ว 459/26 หมู่ 3 ต. ท่าวังทอง อ. เมือง จ. พะเยา 56000 ปกติ
1278 นายมนตรี คุ้มภัย x ปกติ
1279 นายชัยยุทธ บัวคลี่ 44/25 ซ.อยู่เย็น ถ.รามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1280 นายลิขิต ธรรมทีปกุล 70/48 ซ.ทรายทอง ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1281 นายวีระชัย โลหิตชาติ 193/243 ม. 4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ปกติ
1282 นายวารินทร์ ประดิษฐ์สังข์ 297/37 ม. 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 ปกติ
1283 นายวิชัย ความสุข 74/1 ม. 2 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1284 นายศรีสกุล บุญเดช 193 ม. 6 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ปกติ
1285 นายศิริพงชัย เสมาชัย x ปกติ
1286 นายสุรัชนี สุมน 51/419 ม. 9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1287 นายเสนีย์ ศรีแสงทรัพย์ 518/1 ซ.ศรีนิคม ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1288 นายสุรพล ชลิตโกมุท 57/41 ม. 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1289 นายสุเทพ สุขพัฒน์ 5/8 ม. 5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 ปกติ
1290 นายสมศักดิ์ อัครเสถียรวงค์ 21 ม.7 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 ปกติ
1291 นายสมฤดี จันทรากุล 32 ซ.พูนสุขอุทิศ 1 ถ.ชัย-เพชรมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1292 นายสุวิทย์ วุฒิอุดม 29 ม. 1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ปกติ
1293 นายสมชาย ประกอบชาติ 127/2 ม. 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1294 นายอุทัย ฉลองกลาง 57/11 ซ.พระยาสุเรนทร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1295 นายเกียรติชาย บุญญรัตน์ ข1-137/54 ถ.ท่าข่อย ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
1296 นายธนวิทย์ กลับน่วม 4/102 ซ.วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1297 นายสุนทร ฤกษ์พิบูลย์ 177/333 ม. 9 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1298 นายอภิบาล แก้ววิเชียร 500 ม. 6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ปกติ
1299 นายกนกศักดิ์ เชียงทอง 161/15 ม. 4 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ปกติ
1300 นายถวิล นิลสม 19/24 ม. 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1301 นายทาศินี ณรัฐกิจ x ปกติ
1302 นายบุญธรรม ขอนทอง 235/4 ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ปกติ
1303 นายประยูร สุนทรสมิต 1604 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 ปกติ
1304 นายไพฑูรย์ พิทยจิรกุล 58 ซ.รามคำแหง 164 แยก 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1305 นายพรชัย ไชยเสนา 108/2 ม. 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1306 นายเลิศ เนียมทอง 8/301 ม. 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1307 นายวัลลภ พรมบาง 4/560 ม. 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1308 นายศรายุทธ ใจสุข x ปกติ
1309 นายสุวิชา ตันเจริญสุข 63/560 ม. 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1310 นายพิชิต พิชิตศรีสกุล 184 ม. 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1311 นายสุธี ศุขะบุตร 2/44 ม. 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1312 นายสมศักดิ์ เอื้ออัชฌาลัย 2250/108 ซ.โรงไม้ขีด ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1313 นายสิทธิโชค ศีริวัฒน์ 24 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1314 นายสมศักดิ์ วิทวัสกุลชัย 20/33 ม. 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ปกติ
1315 นายสุวิทย์ อ้นชำนาญ x ปกติ
1316 นายสุรสิทธิ์ ยอดแก้ว 70 ม. 16 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ปกติ
1317 นายอำนวย ปิ่นพิลา 13 ม. 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ปกติ
1318 นายอนุชา ยูกนันท์ 244/115 ซ.9 ม.ยิ่งโอฬารวิลล่า ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1319 นายธนัท คงกำเนิด 26/1 อ.ท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ปกติ
1320 นายวัลลภ เอี่ยมสุดแสง 52/2 ม. 9 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ปกติ
1321 นายสมคิด พิลึก 45 ม.6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ปกติ
1322 นายอภิชาติ นิพันชัยประศาสน์ 214/8 ม.10 ถ.สายเอเชีย จ.นครสวรรค์ ปกติ
1323 นายนิกร มาฆะสุข 34/63 ม. 4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1324 นายชลิต ใกล้ชิด 215/17 หมู่ 1 ต. ทุ่งต้อม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120 ปกติ
1325 นายอุทัย เพ็งแพ่ง 121/49 ม. 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ปกติ
1326 นายเชิดชัย พรพิมลวงศา 1620/42 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1327 นายสมชาย สวนบุญ x ปกติ
1328 นายสมนึก เสี่ยงแทน 876/2 หมู่ 9 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000 ปกติ
1329 นายภานุวัชร คมน์ธนาธร 39/159 ซ.68 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1330 นายภควัฒน์ เจียมสายใจ 868/1 ม. 11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ปกติ
1331 นายชวลิต พัฒนศรี 104 ซ.ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1332 นายสมคิด อังกาทิพย์ 187 ม. 7 คำบลบ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 ปกติ
1333 นายสมศักดิ์ ทับลอยฟ้า 138 ม. 2 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ปกติ
1334 นางดารา ส่องศรี 9/29 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 ปกติ
1335 นางรัตนา ล้อนพรัตน์ 14/5 ซ.วิภาวดีรังสิต 35 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1336 นายปราโมทย์ จันทร์เหลี่ยม 244 ม. 4 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ปกติ
1337 นายประพัทธ์ จารุประกรณ์ 511/84 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1338 นายบุญแปลก ณ นคร x ปกติ
1339 นายสรศักดิ์ มีชื่น 37/3 หมู่ 4 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 ปกติ
1340 นายสุทัศน์ เทพณรงค์ 232 ถ.บ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 เสียชีวิต
1341 นายเชาว์ โกศิยะกุล x เสียชีวิต
1342 นายสิทธิไชย ธงไชย 133 ม. 4 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1343 นายดนัย ขาวทอง 30/121 ม. 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 ปกติ
1344 นายมะดิง ลีเดร์ 79/12 ซ.ม.บ้านธันยบดี ซ. 1 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1345 นายธีรวัฒน์ นิราศโศก 39/45 ม. 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ปกติ
1346 นายราตรี กลีบแก้ว 32 ม. 9 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ปกติ
1347 นายสุทธิวรรณ สระทองห้วย 100/28 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1348 นายวิทยา สาสุนทร 239 ม. 2 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ปกติ
1349 นายนิพนธ์ ศรีโพธ์ x ปกติ
1350 นายสมพร มณีรัตน์ - ปกติ
1351 นายสิรภพ ทัพชัย 114 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ปกติ
1352 นายมนตรี แสไพศาล 295 ม. 9 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ปกติ
1353 นายชำนาญ มาแก้ว 102 ม. 9 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 ปกติ
1354 นายสมบูรณ์ หัตถแพทย์ 132 หมู่ 1 ต. เขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด 23130 ปกติ
1355 นายปัณณธร ภูนุชอภัย 189 ซอยต้นไทร หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1356 นายสนธยา อินเมือง 100/140 ถ.หทัยราษฎร์ ซ.1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1357 นายสวัสดิ์ จิตตรง 25/9 ซ.พฤกษชาติ 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1358 นายศิริชัย มาลีเลศ 464 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
1359 นายสมเกียรติ กิจยะภานนท์ 53/217 ซ.วัดเสาธงหิน ถ.ปิ่นเกล้า-สุพรรณบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1360 นายชาญไวทย์ ทองศรีเปล่ง 245 ซ.เจริญนคร 30/2 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1361 นายประสงค์ จารุเดชา x เสียชีวิต
1362 นายพรชัย ชูชาติ 67/66 หมู่บ้านเปรมวดี ซ.19 แยก 24 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรสพพ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ปกติ
1363 นายวิรัช ภูมิพิทักษ์กุล 68/149 ซ.รามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1364 นายชาตคุณ บุญมาก 494 หมู่ 10 ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 72110 ปกติ
1365 นายสุธา ศรียาภัย 88/13 ม. 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ปกติ
1366 นายพงษ์อนันต์ โชติมณี 4/8 ม. 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ปกติ
1367 นายทัศน์ สิมะสิงห์ 128 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ปกติ
1368 นายเทพศักดิ์ ศักดิ์ฉันท์อำพน 67/44 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
1369 นายระวุฒิ แจ้งมงคล 106 ซ.20 มิถุนา 11 แยก 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1370 นายเชษฐ์ อนุศาสนนันท์ 47/9 ม.5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ปกติ
1371 นายอนุสรณ์ สันติรังสิมันตุ์ 41 ศุภาอาพาร์ทเม้นท์ ม.รามคำหง 50 ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1372 นายวันชัย สิทธิฤทธิ์ 40/12 ถ.โรงเหล้าสาย ข. ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 ปกติ
1373 นายเกรียงไกร แสงโสดา 15/15 ซอยสระกลางเมือง 3 ถ.เปล่งพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
1374 นายพงษ์พันธ์ บดีรัฐ 211 บริษัทแสงไทยวิลล่า จำกัด ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ปกติ
1375 นายมนูญ วิทยาภรณ์ 53/22 ซ.พระยาสุเรนทร์ 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 เสียชีวิต
1376 นายมาโนช ศิวะอางกูล 4/864 ซ. 33 ถ.รามคำแหง แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1377 นายนิวัฒน์ จิตประพันธ์ 159 ซ. 10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1378 นายเจตนา ภูมิจิตร 31/3 ซ.ภูมิจิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
1379 นายธนพันธ์ สัจจาศิริ 73 ซ.อุดมเกียรติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1380 นายประมวญ แก้วนพรัตน์ 655/47 ม. 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1381 นายวิรัช กันหันทิพย์ 99/100 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1382 นายสนั่น แก้วด้วง 27 ม. 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 ปกติ
1383 นายผิน ศรีสวัสดิ์ 275/2 ม. 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1384 นายบุญเรือน พุกะทรัพย์ 9 ซ. เพชรเกษม 33/4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1385 นายธีรพงศ์ คงมาก 189/16 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ปกติ
1386 นายนิพัฒน์ ศุภประเสริฐ 636/25 ม. 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรรค์ 60000 ปกติ
1387 นายปราโมทย์ ศรีศิลปนันท์ x ปกติ
1388 นายศุขจิต สาธิวงศ์ 53-54 ซ.สมประสงค์ ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ. ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1389 นายบรรฤาศักดิ์ สุขการ 7 ซ.ลาดพร้าว 101 ซ. 29 (แม่อ่ำ ฉิมพิทักษ์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1390 นายสมัย พิรพิทยาพงษ์ 363/672 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1391 นายสุพจน์ บุญศิลป์ x ปกติ
1392 นายสมบูรณ์ วสันตคีรี 19/1 ม. 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ปกติ
1393 นายเสรี สายพงษ์พรรณ 110/12 ม.3 ถ.นาพรุ-แยกเบญจม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
1394 นายนิวัฒน์ แย้มแก้ว x เสียชีวิต
1395 นายสุเทพ จุลเจือ 117/127 หมู่ 9 ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 ปกติ
1396 นายไพโรจน์ เนียมสร้อย 84/1 ซ.หลวงแพ่ง 2 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 10520 ปกติ
1397 นายประสิทธิ์ แช่มขุนทด 19 ม.3 ซ.บ้านไร่เหนือ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
1398 นางพิชญ์สุกานต์ สุวรรณจักร 489 ซ. เอ 2 ม. 3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1399 นายบรรเทิง พลายงาม 112/12 ม. 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1400 นายชลวิทย์ เทพาศักดิ์ 8 ซอย 53 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เสียชีวิต
1401 นายสมมารถ อานันทยศ 4/584 ม. 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1402 นางบุญเสริม แจ้งจิตร 687 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1403 นายสำเร็จ จันทร์นาค 26 ม. 6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ปกติ
1404 นายรัตนพันธ์ ผาณิตพฤทธิ์พงศา x ปกติ
1405 นายสกนธ์ สัตตบงกช 415 ถนนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ปกติ
1406 นายเสนีย์ แจ่มจรรยา 30/11 ม. 9 ซ.สหกรณ์ 7/1 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1407 นายกวี จันทรบูรณ์ 13 ม. 2 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ปกติ
1408 นายบรรจบ สายทองอินทร์ 17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซ. 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
1409 นายบุญเพิ่ม นาคดำ 26 ซ.รามอินทรา 58 แยก 6 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1410 นายเมิน มีสุข 84/21 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 ปกติ
1411 นายดำริ ตนันต๊ะ x ปกติ
1412 นายโกศล จันทร์สุด 147/2 ม. 9 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 ปกติ
1413 นายพิศิษฐ์ เครือสุคนธ์ 159/17-18 ม. 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1414 นายสุรชัย พูนผล 2/1 ถ.ประชาหรรษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 ปกติ
1415 นายบุญชุบ มาลัยหวล 317 ม. 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ปกติ
1416 นายวัลลภ เลาหสุวรรณ 14/1679 หมู่ 13 หมู่บ้านบัวทองธานี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ปกติ
1417 นายแสงชัย เพิ่มพงศ์วุฒิเวท 75/16 ม. 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1418 นายชุมพร วิชัยต๊ะ 97/41 ม. 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
1419 นายนิวัติ ปาระวาสะ 42/238 ซ.นิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1420 นายกฤษณะ เหมือนวงศ์ธรรม x เสียชีวิต
1421 นายโรมรัญ กาฬมิค x ปกติ
1422 นายโกวิท เชียงทอง 206 ม. 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 ปกติ
1423 นายนิรุตต์ บุญผ่อง 208 ม.1 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ปกติ
1424 นายวิชา กัญฐาภรณ์ 121/69 ซอยรามอินทรา60 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ปกติ
1425 นายสมบูรณ์ ปั้นทอง 24/174 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1426 นายพจนารถ ประเสริฐสุข 999 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1427 นายวัชรินทร์ การนา 209/87 ม. 9 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ปกติ
1428 นายสมพร วิวรรธน์อภินัย 29 ซ.วิเศษสรรค์ ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1429 นายนิพนธ์ สื่อหงวน 262/4 ซ.ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1430 นายเสวก ตรงดี 36 ม. 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1431 นายวิชาญ แซ่ล้อ x ปกติ
1432 นายรักเกียรติ เจริญสวัสดิ์ 88/297 ม. 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ปกติ
1433 นายเต็มศักดิ์ ใจอารีย์ 78/22 ม. 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
1434 นายสมชาย วงศ์สมุทร 92 ม. 1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ปกติ
1435 นายจรัสศรี กมลพนัส 95/59 ม. 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1436 นายธวัช พ้นภัย 303/1 ซ.เดชอุดม 14 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1437 นายเปรมยุทธ เจริญสิน 135/12 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1438 นายวรสิงห์ วรรณรัตน์ 129 ม. 1 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 ปกติ
1439 นายสมศักดิ์ สุวรรณมณี 34/68 ม. 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1440 นายไสว เลขะแมน 379/50 ม. 2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ปกติ
1441 นายเทอดศักดิ์ ศิลาอาสน์ 24 ซ.รามอินทรา 74 แยก 5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 เสียชีวิต
1442 นายวีรวัช จันทร์สว่าง 70/165 หมู่ 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 ปกติ
1443 นายมนิตย์ บุญแก้ว 124/38 ซ.มนตรีสุริยวงศ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1444 นายอภินันท์ อำนวยการ 179 ม. 6 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ปกติ
1445 นายนพดล อึ้งเหมอนันต์ 67 ม.3 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ปกติ
1446 นายสมัคร วรพงษ์ 19/53 ม. 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1447 นายอภิชิต คงนคร 300/612 ม.บ้านบุศรินทร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1448 นายวิโรจน์ ธูปมงคล 186/118 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม 73170 ปกติ
1449 นายบริวัธ เกษมหฤทัยสุข 186/118 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม 73170 ปกติ
1450 นายประเสริฐ ไพฑูรย์ x ปกติ
1451 นายวันชัย อินพฤกษา 2 ม. 2 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
1452 นายสัญชัย โชคสิริวรรณ 11/12 ม. 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
1453 นายกิติ ชินศิริ 9/35 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ปกติ
1454 นายสุนทรี วุฒิพงศ์ 1/27 ม. 4 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ปกติ
1455 นายสุธี ทองดี 14/8 ม. 16 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1456 นายปัญญา ศิริพรกิตติ 617 หมู่ 4 ต. บ้านหม้อ อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000 ปกติ
1457 นายณัฐพล จักรชัยเจริญ 52/6 ม.6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1458 นายมงคล สุจิตต์อมรพันธุ์ 15/3 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1459 นายเสถียร จงกฎ 73 ม.5 ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ปกติ
1460 นายวิทยา ดอกกะฐิน 53/1259 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1461 นายชวทัศน์ ยุโสต 25 ม. 5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ปกติ
1462 นายปาลวัฒน์ จงกฎ 30 ม.7 ถ.ชยางกูร ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 ปกติ
1463 นายจำเนียร สะอาดดี x เสียชีวิต
1464 นายณัฎฐพงศ์ ขาวทอง 214 ม.ถมทอง ถ.กุมทิล ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1465 นายชัยรัตน์ รื่นถวิล 52/42 ม. 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1466 นายกราน ศิริประสพ 49/14 ม. 6 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ปกติ
1467 นายอนุพร สหเกียรติ 299/22 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1468 นายสมชาย พรหมช่วย 6/82 ม. 7 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1469 นายเสน่ห์ อินทร์ศรี x เสียชีวิต
1470 นายรังสิต เชื้อพิบูลย์ 15 ถ.ไร่เกาะต้นสำโรง ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1471 นายประจวบ ชาวนา 13 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 ปกติ
1472 นายสุชาติ ยั่งยืน 215 ซ.สุขยั่งยืน ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1473 นายวานิตย์ อินทรักษ์ 43/5 หมู่ที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ปกติ
1474 นายสุรพล ทองสามสี 95 ม.2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1475 นายเตือนใจ ชลประเวส x ปกติ
1476 นายอรุณ วัจนะรัตน์ 23/77 ม. 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1477 นายประมวล ศรีพรหม 17 ถ.ยุทธนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ปกติ
1478 นายเจตจันทร์ คงประเสริฐ 50 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1479 นายสมชาย จุลมนต์ x ปกติ
1480 นายฐิปกรณ์ ดาวเรือง 38 หมู่ 9 ต. คลองรี อ. สทิงพระ จ. สงขลา 90190 ปกติ
1481 นายวิชา คงพันธ์ 55/290 ม.บ้าน ช.รุ่งเรือง 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1482 นายเผชิญ เงื้อมงูเหลือม 50/1 ม. 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ปกติ
1483 นายดุสิต สุขเจริญ x เสียชีวิต
1484 นายฉัตรชัย วันดี 134/1 ม. 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ปกติ
1485 นายวิมล พูนธนิตกุล 74 ซ.มิตรภาพ 10 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1486 นายวิโรจน์ รัตนมณี 131 ซ.ภราดร 1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1487 นายกฤตพงศ์ อาขารักษ์ 113/117 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์ ซ.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 ปกติ
1488 นายสุรพงษ์ คำสุข 53/14 ซ.พระยาสุเรนทร์ 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 เสียชีวิต
1489 นายจีรศักดิ์ ผลสุข 19/1 หมู่บ้านมัณฑนา 2 ซ.กาญจนาภิเษก 27 ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 ปกติ
1490 นายสมศักดิ์ มีหกวงศ์ 69/390 หมู่บ้านฉัตรเกล้าวิลล่า แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ปกติ
1491 นายพิทักษ์ แป้นอ้อย 53/1 ซ.วิภาวดีรังสิต 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1492 นายศรกมล จันทร์ทรงกรต 58/506 ซ.รามอินทรา 68 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1493 นายเดือนแรม เทียนวิลัย 19 ตรอกศิริราช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 ปกติ
1494 นายสุระพงษ์ แน่นอุดร 551 ม. 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1495 นายรัฐ ทองเฝือ 29/9 หมู่ 1 ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84140 ปกติ
1496 นายสิทธิเดช วิริยโรจนกุล 164/41 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1497 นายสันทัด พระจุโร 185/11 หมู่ 5 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 ปกติ
1498 นายอรรถ เอมแย้ม 168/249 ม. 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1499 นายจิรานุวัฒน์ อัศวภูมิ 1 ซ.40 (รณชัยชาญยุทธ) ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ปกติ
1500 นายณรงค์พล แก้วสาร 89/2 ม. 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ปกติ
1501 นายศุภชัย เกยูรพันธุ์ 377 ซ.ลาดพร้าว 71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1502 นายประสิทธิ์ เกลื่อนกลางดอน 67/1 ม. 7 ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ปกติ
1503 นายประยงค์ เอมดวง 207 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1504 นายกิตต์ บำรุงวงศ์ดี 114/75 ม. 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1505 นายสนาม แก้วอำไพ 79 ม.1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 ปกติ
1506 นายสมศักดิ์ กัลปหา 103/667 ม. 3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ปกติ
1507 นายสมชาย ทรัพย์ธรณี 119/14 หมู่ 4 ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. ชัยนาท 17000 ปกติ
1508 นายกิตติชัย โชติทิฆัมพร 75/6 หมู่บ้านสองแคว 2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ปกติ
1509 นายพยนต์ ทองประกอบ 1/4 ม. 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1510 นายกิตติ ฉิมเรือง 21/55 ม.13 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1511 นายธานินทร์ นิลสิทธิ์ 11/150 ถ.ป๊อปปูล่า 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1512 นายธวัช ถาวรวรานนท์ 339/90 ม. 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1513 นายเปรมจิต บุญพยุง 279 ซอบเทอดไทย 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1514 นางเบ็ญจางค์ ศักรางกูร 63/2024 ม. 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. 10240 เสียชีวิต
1515 นางจิดาภา จันทร์เจริญ 3/38 เมืองทองธานี C2 ห้อง2/31 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1516 นายมณฑล ทองม่วง 90/282 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ปกติ
1517 นายสุทธิธรรม คงชุม 1/1 ถ.ตั้งใจพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
1518 นายศุภชัย สอาดโฉม 158/106 ม. 6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220 ปกติ
1519 นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์มีศรี 200/20 แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
1520 นายผดุงศักดิ์ สามัคคี 46/108 ม. 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1521 นายสวัสดิ์ เกสร 67/17 ม.พร้อมสุข 2 ถ.คลองสามวา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1522 นายประสาน หล่อเงิน 22 ม. 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ปกติ
1523 นายรักศักดิ์ สุอางคะวาทิน 111/38 ม. 8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 ปกติ
1524 นายฉันชัย เดชณัฐวุฒิ 122/432 ม. 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
1525 นายขรรดิชัย รัศมี x เสียชีวิต
1526 นายชัยพฤกษ์ บุญทอง 12 ม. 5 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1527 นายอรุพงษ์ สุขสมบูรณ์ 143/11 ซ.เมืองใหม่ 2 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1528 นายรังสิฏ เศียรอุ่น 33 ถนนคณาศัย ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง 93000 ปกติ
1529 นายมานิต หนูแก้ว x เสียชีวิต
1530 นายเวียง พรหมเดช 96/1 ม. 11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 ปกติ
1531 นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ 35 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1532 นายอภิชัย ไชยบุตร 83 หมู่ 10 ต. ดำน้ำแขบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190 ปกติ
1533 นายอัธยา สินธุประสิทธิ์ 20 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
1534 นายบุญเจริญ ปัญญา 104 ม. 3 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ปกติ
1535 นายสมบูรณ์ ไพบูลย์วัฒนกิจ 59 ม. 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1536 นายณรงค์ สังข์เมือง 195/5 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1537 นายสักรินทร์ โสธรวงศ์ 193/8 ถ.กลางเมือง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ปกติ
1538 นายพัฒนา พัฒนวัชรกุล 109 หมู่ที่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปกติ
1539 นายอารีย์ แซ่ตั้ง 141 ม.3 ถ.สี่สิงหา ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ปกติ
1540 นายหิรัญ สมบูรณ์ 34/4 หมู่ 1 ต. ดอนหญ้านาง อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา 13140 ปกติ
1541 นายวิสันต์ พลหาญ 145 ม. 9 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ปกติ
1542 นายสมทรง ช่วยแก้ว 9/150 ม. 15 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1543 นายพิชากร ปราบนอก 16 ซ.ร่วมมิตร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ปกติ
1544 นายบุญชัย สันทัดอนุวัตร 9 ซ.จันทร์ 18/7 แยก 14 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1545 นายชิราวุธ ศรีสมบัติ 443 ถ.เทศบาล 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ปกติ
1546 นายสุทธิดล กุยสิงห์ 939/2 ซ.1(กำจัดภัย) ถ.กำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 ปกติ
1547 นายบุญญสิทธิ์ พงษ์ปณตพิพัฒน์ 45/269 ถ.วงแหวน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1548 นายสุรพงษ์ หอมเย็น 111/195 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1549 นายธวัช ลิ้มเจริญชัย 111/700 หมู่ 1 ต. เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 ปกติ
1550 นายบรรจง สมปัญญา 333/290 หมู่ 4 ต. ไชยมงคล อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ปกติ
1551 นายประเสริฐ ไพฑูรย์ 51ซ.25 (กองรักษาการณ์) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1552 นายกิตติศักดิ์ ไร่ทิม 23/5 ถ.ฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 ปกติ
1553 นายยุทธนา ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ 151/73 ม. 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ปกติ
1554 นายจารุวัฒน์ นวลเอียด 206 ม. 11 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1555 นายศุณธิลักษณ์ เงาแก้ว 150 ม.2 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ปกติ
1556 นายประทีป เทียนขาว 114 ม.3 ต.ปลักแรต อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 ปกติ
1557 นายพินิจ บุญญะบา 205/23 ม. 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เสียชีวิต
1558 นายทรงพล พรหมสว่างศิลป์ 437/220 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1559 นายชินัด สุขาบูรณ์ 162/1 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000 ปกติ
1560 นายสุริยา เตียทรงงาม 202/15 ซ.นนทบุรี 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1561 นายบุณยเทพ ธราพร 82/285 ม. 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1562 นายขวัญใจ วิโรทยากร 164/415 ม. 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1563 นายสิริชัย หนูทอง 123/17 ถ.ริมทางรถไฟนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ปกติ
1564 นายศุภชัย คล้ายศรี 30 ซ.12 ถ.เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1565 นายชวัลลักษณ์ เนื่องประฐม 240 ม.1 ถ.พงษ์อารีย์ ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ปกติ
1566 นายสุข โพธิบุตร 13 หมูที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 ปกติ
1567 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 38 ม.1 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1568 นายศิริชัย คำเสน x ปกติ
1569 นายชัยวัฒน์ ทองรัศมี 29/1 ม. 5 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงทรา 24000 ปกติ
1570 นายถิรธนานนท์เดชา ศุภวิจิตรวงศ์ 234/134 ม.3 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1571 นายชยาวัฒน์ เชาว์ไวย์ 202 ม.8 ซ.บ้านโนน7 ถ.บ้านโนนทุ่งแฝก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปกติ
1572 นายอำนาจ ทิมพรมราช 34/21 ถ.สถิตนิมานการ ต.พิบูล อ.พิมูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ปกติ
1573 นายไพศาล เกลียวทอง 444/82 ม.5 ต.หนองคอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ปกติ
1574 นายเอกรินทร์ บุญโพธิ์สิริ 257 หมู่ 1 ต. คลองหาด อ. คลองหาด จ. สระแก้ว 27260 ปกติ
1575 นายทวีศักดิ์ จันทร์ชู 742/23 หมู่ 2 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 ปกติ
1576 นายบุญธรรม หาญสงคราม 432 ม. 9 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 ปกติ
1577 นายมนูญ ทองขโชค 134/12 ม. 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
1578 นายไพบูลย์ บัวเอี่ยม 189/341 ม. 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1579 นายประสิทธิ์ เนตรจรัสแสง 9 ซ.47 (ถ.ไทรบุรี) ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ปกติ
1580 นายธีรชัย ทนุถนอมราษฎร์ 2/17 ซ. บำเพ็ญกุศล ถ. จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1581 นายอุเซ็ง มะมิง 5/7 ม. 8 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 ปกติ
1582 นายวีระชัย ชื่นบำรุง 400/489 ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1583 นายนภดล มัณฑางกูร 26/25 ม. 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1584 นายกฤชวัฒน์ พรพรหมศรี 999/86 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ปกติ
1585 นายปรีชา คล้ายสิทธิ์ 60/482 ม. 11 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1586 นายเต็มดวง นวลบุญมา x ปกติ
1587 นายธนกฤต แสงแก้ว 13 ถ.โปะหมอร่วมใจ 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1588 นายสนธยา นาบำรุง 465 ม. 9 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ปกติ
1589 นายวรวุฒิ ปรีชาเวทยากุล 58 ถ.ทักษินเมืองทอง1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1590 นายสมโภช วิเศษสิงห์ 11 ซ.พหลโยธิน 24 แยก 6-1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1591 นายทนุ พรหมวิจิตร 111/298 ม. 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1592 นายอนุ ฌัมคนิสรณ์ x เสียชีวิต
1593 นายจเร อภิบาลศรี 58/4 ม. 14 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1594 นายสุรพจน์ กรเกตุสกุล x ปกติ
1595 นายสาครินทร์ วิศพรรณ์ 74 ม. 4 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ปกติ
1596 นายณัฐพล วิริยวัฒนะ 7/896 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1597 นายสุพจน์ มูลทองหลาง 40 ม. 8 ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ปกติ
1598 นายวิชัย เสนะกูล 11 ม. 1 ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ปกติ
1599 นายชุมชัย คุณหิรัญ 99/37 หมู่ 6 ต. บางรักใหญ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 ปกติ
1600 นายวิทยา จารวัฒน์ 37/48 ซ. 2 ม.บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1601 นายสุบรรณ คัทมาตย์ 162/28 ม. 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1602 นายขรรชัย ซิ้มเจริญ 103/5 ม. 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1603 นายสันติภาพ ไผ่เฉลิม บ้านเลขที่ 111/80 มเบสท์โอมมข 21 หมู่ที่ 16 ซอยกิ่งพยอม ตำบลบ้านเป็ก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ปกติ
1604 นายสุนทร มีอุบล 15/1 หมู่ 20 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ปกติ
1605 นายวีระพล อนุศักดากุล 3/947 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1606 นายสุวัตร์ รักทองจัน 108/3 ม. 6 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1607 นายเอกชัย วัตติภูมิ x ปกติ
1608 นายประมวล พงษ์ไทย x เสียชีวิต
1609 นายวรชาติ โรจน์บัญชา x ปกติ
1610 นายสมโชค อริยพฤกษ์ x ปกติ
1611 นายทวี เบ็นหะซัน 3/524 คอนโดเมืองทองธานี ตึก C2 ห้อง 8/66 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1612 นายชนินท์ อิสรานุวงษา 165/259 ม. 3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1613 นายไกร อิ่มสวัสดิ์ 54 ม. 7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ปกติ
1614 นายแชล มีศรี 95/6 ม. 7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ปกติ
1615 นายธีรวัฒน์ บุญรักษา 88/103 ม.บ้านอัญชลี แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1616 นายทวีป ใจเที่ยงธรรม 41/163 ซ.มิตรภาพ 19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1617 นายชุมพล จีนะเจริญ 16/2 หมู่ 4 ต. หนองแขม อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี 15120 ปกติ
1618 นายประเสริฐ มีปาน 99/118 ม.บ้านลำพูนแลนด์ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1619 นายพนัส แก้วเสนา 34/79 หมู่ 12 ต. นางั่ว อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
1620 นายวิรัตน์ นัตตะโร 157/1 ถ.วงษ์โต ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 ปกติ
1621 นายวิบูลย์ เคราะห์ดี 541 ม. 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ปกติ
1622 นายสมชัย วัฒนศัพท์ 67/156 ซ.รัตนาธิเบศร์ 24 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1623 นายตรีวิทย์ นันทนพงศ์ 148/372 ซ.รามคำแหง 190 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1624 นายสุนทร จักราธรรมรักษ์ 29/317 ม. 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
1625 นายพรพุต อึ่งพานิช 225/5 ถ.แห้นรำลึก ต.ดอนตะโก อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1626 นายส่งศักดิ์ มณีนาค 513/1 ซ.อินทามระ 41 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1627 นายณรงค์พล ขีดขิน 69/1 ถ.ริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ. 10800 เสียชีวิต
1628 นายดิเรก หิมะพานิช 159/20 ม. 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 ปกติ
1629 นายอเนก ชงจังหรีด 23 ม. 7 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1630 นายประสงค์ จินดาศรี 84/2 ม. 1 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1631 นายมานิตย์ สมศรี 48 ม. 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
1632 นายนะสมบัติ บุญเดช 18/1 ซ.สำราญราษฎร์ 2 ถ.สำราญราษฎร์ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ปกติ
1633 นายพูนศักดิ์ จิตติวัธน์ 323/615 ม.4 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1634 นายเสรี ดำประไพ 76/114 ม. 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
1635 นายชัยวัฒน์ เมืองชล x ปกติ
1636 นายชัยพร ประเสริฐสิน 1411 ถ.ริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
1637 นายศิริวรรณ กิตติวิทยาพงศ์ 62/137 ม. 2 ซ.หลังโรงพยาบาลชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1638 นายปรีชา คณิตผาติสกุล 498/1 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
1639 นายสมพงษ์ เฮงสุวรรณ 12/2 ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 ปกติ
1640 นายสุทธิพงศ์ ชนะสิทธิ์ 121/26 ม. 4 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
1641 นายไพรัช กิจวิบูลย์ 692/18 ซ.สารีบุตร ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
1642 นายดำรงค์ มาลากาญจน์ 1027/7 ถ.กะโรม ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 ปกติ
1643 นายถิรวรรธถ์ ทรงประจักษ์กุล 49/488 ซ.หทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1644 นายฝ่า ศิริวงศ์ศาล 44 ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1645 นายประสิทธิ์ ภู่คร้าม 78/1 ม.3 ซ.เพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1646 นายสมศักดิ์ ฉิมสะอาด 507 ม. 10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ปกติ
1647 นายสุมาศ สังข์บรรจง 4/14 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ปกติ
1648 นายจีรศักดิ์ ทรงศิริ 56 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250 ปกติ
1649 นายสมยศ ดอกแย้ม 11 ม. 7 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1650 นายประวิทย์ รุ่งแสงทองสุข 49 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.กระบี่ 81000 ปกติ
1651 นายสมปอง คงศิริ 40/116 ม.บ้านธารารินทร์ ถ.ปทุม-กรุงเทพ . ต.บางปรอท อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1652 นายวิชิต ทองพันธ์ 49/1140 ม.บ้าน กรุงเทพฯ. ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1653 นายองอาจ อดทน 60/1 ม. 11 ซ.เอกชัย 8 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1654 นายสัญชัย พยัคฆะ 136/12 ม. 4 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ปกติ
1655 นายอิทธิวัตร ม่วงมุกประพันธ์ 25/6 ซ.อินทามะระ 3ว แยก 1 ถ.สุทธิสาร เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1656 นายเมธี ดอกกุหลาบ 1 ม. 2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ปกติ
1657 นายประเสริฐ มีเหลือ 1 ม.7 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ปกติ
1658 นายฐาปมพงศ์ บุญลือ 318/38 ถ.หลังสวน ซ.8 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ปกติ
1659 นายวินัย จิตตะโสภา 146 ซ.เมืองทอง 1 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000 ปกติ
1660 นายสุทธิชัย มีเพียร 120/95 ม. 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1661 นายเสริม โคตรพันธ์ 253 หมู่ 2 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ปกติ
1662 นายสุรศักดิ์ หอมตระกูล 62/332 ม. 5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
1663 นายสมศักดิ์ จินดามณี 28/17 ม. 4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
1664 นายราเชนย์ พันธุมิตร 61/6 ซ. 7 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ปกติ
1665 นายสงวน กิ่งสกุล 5 ม. 2 ถ.วารินฯ-กันทรลักษ์ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 ปกติ
1666 นายเฉลิม รุ่งเรือง x ปกติ
1667 นายฉัตรชัย วรดำรง 51/115 ถนนหทัยราษฏร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ปกติ
1668 นายสาคร รุ่งเรือง 20/45 ม.10 ซ.8 ถ.รามอินทรา 65 (แยก 2-14) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1669 นายพิษณุ ภักดีสงคราม 1/7 ซ.15 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1670 นายสุระสีห์ ราชสงฆ์ 195 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 ปกติ
1671 นายประเสริฐ อิ่มจิตร 28 ซ.เพชรเกษม 8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1672 นายอภิชาต ฉุนพ่วง 274 ซ.พุ่มอุไร ถ.สุทธิราช แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1673 นายยุทธพงษ์ แสงศาลาศรี 58 ม. 5 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 ปกติ
1674 นายสมส่วน พลนงค์ 47/3 ม.13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ปกติ
1675 นายยงยุทธ ชุ่มโอวาท 18/1 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 8 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ปกติ
1676 นายชาลี สรสิทธิ์ 104/44 ซ.ปากท่อ ถ.บางศรีเมือง-ท่าน้ำนนท์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1677 นายอานันท์ กาญจนฤทธิไกร 148 ม. 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ปกติ
1678 นายบันเทิง ประชิดา 4/257 ซ.ม.ธนะสิน ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1679 นายยอดชาย เสนาคุณ 213 ซอยสายไหม 10 (หมู่บ้านเทพทิพย์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 ปกติ
1680 นายมาโนช ไทยประกอบ 171 ซ.เสริมสุข แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1681 นายจักรี สุขสงวน 147 ม. 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
1682 นายประดิษฐ์ ดิเรกบุษราคม 65/6 หมู่ 5 ต. จอมทอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000 ปกติ
1683 นายเกียรติพงศ์ ชัยพินิจนรชาติ 67/24 ม. 10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1684 นายทศพล ฟูดุลยวัจนานนท์ 58/189 ม. 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 ปกติ
1685 นายวิสาร ธงศรีทอง 59 ม. 4 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ปกติ
1686 นายชัยรัตน์ รุ่มนุ่ม 59/2 ม. 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ปกติ
1687 นายเถกิง เนาวังวราห์ 52 ถ.พิชัย แขวงตถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300 ปกติ
1688 นายสมเกียรติ นาคน้อย 343/10 หมู่ 4 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210 ปกติ
1689 นายนพพันธ์ ด่านประไพศิลป์ 37/1 ม. 4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ปกติ
1690 นายสุชิน ลัภบุญ 111 ถ.จันทร์ประทีป ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1691 นายชัยรัตน์ เล็กมณี 78 ม.1 ถ.สายท่าจีน-สวนส้ม ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ปกติ
1692 นายอภินพ อธิสุมงคล 48 ซ.40 (รณชัยชาญยุทธ) ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ปกติ
1693 นายอุดมศักดิ์ ศรีนาคดำ 88/4 ม.11 ซ.วุฒากาศ 42 ถ.วุฒากาศ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1694 นายชาติชาย อินทรัตนรังษี x ปกติ
1695 นายศิริชัย เลิศล้ำ 130 ม. 6 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1696 นายธานี พวงศรี 61/8 ม. 8 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 ปกติ
1697 นายชัยพร เครือไวศยวรรณ์ 394 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ปกติ
1698 นายพยุงศักดิ์ คำพูแก้ว 1/1 ม.3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1699 นายธานิน โชติช่วง 30/199 ม. 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
1700 นางสาวประภาพร อุดมสุข 294 ม. 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ปกติ
1701 นายภัคพล ชูชาติ 39 ถ.พัฒนา 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 ปกติ
1702 นายมนตรี สดสี 137 หมู่ 8 ต. แม่ปิม อ. เมือง จ. พะเยา 56000 ปกติ
1703 นายสรศิษฏ์ สว่างวัฒนารักษ์ 33 ม. 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 ปกติ
1704 นายคงเดช ธราภูมิพิพัฒน์ 259 ม.17 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ปกติ
1705 นายจำรูญ ชูเกียรติ 266/344 ม. 15 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ปกติ
1706 นายประวิทย์ คงนาคา 92/101 ม. 5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1707 นายวิไล เกิดปฐม 87/13 หมู่ 11 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 ปกติ
1708 นายธงชัย เกิดปฐม 25/77 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
1709 นายนัฐพงษ์ พุ่มฟัก 34/3 ม.2 ต.เสดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ปกติ
1710 นายประมวล ศิริคุณ 171/207 ม. 4 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1711 นายรังสิทธิ์ บุผาสน x ปกติ
1712 นายไพศาล เด่นดวง x ปกติ
1713 นายเสรี มีเดชา 42/44 ซ.นิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1714 นายชายสุด บูลย์พิพัฒน์ 74 ซ.อิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1715 นายทรงธรรม แดงแย้ม 19/98 ซ.เลียบคลองสอง 27 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1716 นายศุทธวีร์ จำนงจิต 28/1 ม. 6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 ปกติ
1717 นายณัฐพล แฝงฤทธิ์ 198 ม. 16 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ปกติ
1718 นายวรพจน์ พะระรามันห์ 8/455 ม. 12 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1719 นายสัตยา สัจจานุรักษ์กุล 51/222 ม. 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1720 นายสมคิด สมตน 161 ม. 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1721 นายกฤษ กองทรัพย์ 208/181 หมู่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ปกติ
1722 นายสุภชัย หนูหมื่น 68/11 ม. 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1723 นายเสาวลักษณ์ ตาละลักษณ์ 16/300 อาคารครูเมืองทอง T1 5/64 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1724 นายขจร บุญเสริม 189 ม. 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1725 นายพิบูลย์ วงษ์ทองดี 34/1 ม. 3 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ปกติ
1726 นายณัฐชาภรณ์ พรหมอ่อน 81/200 ม. 1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ปกติ
1727 นายยิ่งศักดิ์ ชัยมัง 119/5 ม. 14 ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ปกติ
1728 นายเทอดศักดิ์ บุรีรักษ์ 159 ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ปกติ
1729 นายกิตติวัฒน์ ศรีมณี x ปกติ
1730 นายธงชัย พุทธประสิทธิ์ 455/22 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1731 นายสุรพันธ์ ณ เชียงใหม่ 63/472 ม. 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1732 นายจำรูญ พลวัฒน์ 59/705 ซ.นิมิตใหม่28 แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1733 นายยศพล เพชรทอง 210/8 ซ.ลาดพร้าว 93 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ. 10310 ปกติ
1734 นายสุรพล ผลประเสริฐ 155/35 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 เสียชีวิต
1735 นายวรสิทธิ์ ขำคม 44/45 ม. 14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ปกติ
1736 นายยศกร ทูลธรรม 105/82 ม.6 ม.บัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1737 นายจุลจักร เพชรสุข 148 ม.10 ซ.เบญจวรรณ 3 ถ.ราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1738 นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ 150/72 หมูบ้านธารอิงดอย ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ปกติ
1739 นายประจักษ์ จารุจุณาวงศ์ 6 ม.13 ถ.ลำพระเพลิง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ปกติ
1740 นายสุรินทร์ วงศ์จักรแก้ว 59/267 ม. 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1741 นายเฉลียว มีสุข 99/1 ม.3 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ปกติ
1742 นายมารุต เบ็ญสา 13 ถ.มุสลิมอุทิศ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1743 นายชำนาญ แก้วมณี 114/1 ม.1 ต.ชงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ปกติ
1744 นายสมปอง พันธุ์ดวง 30/1 ม. 3 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ปกติ
1745 นายพิริยะ ใจสุทธิ์ 95/1 ม.2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
1746 นายนครชัย รุ่งเกียรติวงศ์ 158/106 ซ. 6/1 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ปกติ
1747 นายวุฒิชัย นิกรพล 132/2 ม.4 ถ.เทศบาล ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 ปกติ
1748 นายวิเชียร กิจทวีพานิช 120/21 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1749 นายนิคม ศรีหยัดแย้ม 2012/55 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1750 นายเทอดสกุล รัตนชุม 501 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ปกติ
1751 นายอรุณพงษ์ ศรีวิชัย 693/21 ม. 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 ปกติ
1752 นายประทีป ณ พิจิตร 189 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1753 นายสินชัย ชีพชูเกียรติ์ 57 ม.3 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ปกติ
1754 นายอนันต์ โพธิสาโร 101/365 ม. 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 10520 ปกติ
1755 นายกฤษณะ ปานะธูป 65/2 ม.2 ถ.สินธุพงษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ปกติ
1756 นายธีระ จันโททัย 143 หมู่บ้านซอยอมรพันธ์ 9 ซ. ลาดพร้าว-วังหิน 74 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ปกติ
1757 นายกอเดช เกปัน 375 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1758 นายวิรัช สุนจิรัตน์ 325/11 ม. 2 ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 เสียชีวิต
1759 นายสฤษดิ์พงษ์ สิงห์น้อย 113/157 ม. 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
1760 นายบุญเกียรติ มณีศรีเดช 58/41 ม. 3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1761 นายสมบัติ กุลสุวรรณ 98/137 หมู่บ้านเฟื้องสุข 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ปกติ
1762 นายสุยินต์ บัวขาว 14/217 ม. 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1763 นายบรรพต สีกำเนิดไทย 131/2 ซ.พรมประทาย 3 ถ.สรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1764 นายวิจิตร์ อนุสาสนนันท์ 177/184 ม. 6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ. 10150 ปกติ
1765 นายนิรันดร์ กล้าหาญ 9/539 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ปกติ
1766 นายเพียรทรัพย์ เมฆราช 128/1 ซ.ประชาอุทิศ 10 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ปกติ
1767 นายสมชาย พุฒนาค 36/6 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ปกติ
1768 นายพงษ์ฐิติ ธโนปจัยรัตน์ 102/84 ม. 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ปกติ
1769 นายสุรีวรรณ บุญรัตน์ 13/1 ม.2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 ปกติ
1770 นายสมบุญ เปรมอุดมกิจ 1596/636 หมู่บ้านรินทร์ทอง ซ.สุขุมวิทอ115 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1771 นายธีระยุทธ นิลน้อย 97/24 ม. 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
1772 นายยุทธการ ศรีอ่อน 123/287 ม. 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1773 นายสมประสงค์ จันทร์กระจ่าง 9/1 ม.9 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ปกติ
1774 นายสุชาติ ลิ้มวรรณเสถียร 39/91 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1775 นายชาญศิลป์ เดชภูมิ 320 ซ.รุ่งเรือง ถ.อุดร-สกล อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1776 นายธำมรงค์ แสนคำวงศ์ 260/21 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1777 นายวันชัย นันทสุรศักดิ์ 102 ลาดพร้าว 109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ปกติ
1778 นายกัลยา เพ็งหนู 79/222 ม. 4 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
1779 นายนิติพน สุวรรณมณี 2 ม.13 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ปกติ
1780 นายธีระ สุนทรวงษ์ 532 หมู่ 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 ปกติ
1781 นายไพรัช ขำเกื้อ 70/70 ม. 5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1782 นายพรเทพ ศิริวัฒน์พานิช 22/2 ซ.พหลโยธิน 46 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900 ปกติ
1783 นายวิเชียร สุขเสริมสวัสดิ์ 72/25 ม. 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ. 10250 ปกติ
1784 นายศิริทิพย์ แก้วผลึก 67/16 ซ.สามวา 23 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1785 นายอนันต์ กัมพลานนท์ 342 ม. 10 ถ.อ่างห้วยยาง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1786 นายสุคนธ์ หนูภักดี 9/19 หมู่ 2 ต. ท่าซี อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี 84120 ปกติ
1787 นายสมพงษ์ ศรีหะทัย 486 ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 10520 ปกติ
1788 นายสามารถ สะวานนท์ 116 ม. 5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1789 นายโกญจา สอนเกตุ 29/236 ม. 5 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
1790 นายสิทธิ์ บุญพามี 156/79 หมู่ 10 ต. นครปฐม อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 ปกติ
1791 นายศิวพงษ์ ทับชัย 38/4 ม. 4 ถ.พลายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ปกติ
1792 นายบุญชัย กานต์หทัย 106 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 10 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 ปกติ
1793 นายเลิศ โอวาทชัยพงศ์ 111/73 ม. 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1794 นายถวิล ส่งแก้ว 51/1229 ม.รินทร์ทอง ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปกติ
1795 นายดิเรก นวลคล้าย 98/903 ม. 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1796 นายสมคิด ศริ 224/73 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1797 นายวิโรจน์ จันทร์ทองพูน 408 ซ.อ่อนนุช 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250 ปกติ
1798 นายสุพัฒแสง จินาสุย 17/53 ถ.ปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปกติ
1799 นายวิสุด คุ้มรักษา 7/9 ม.7 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1800 นายสุพจน์ พรไพบูลย์ 205/83 ม. 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1801 นายมานพ รักสัตย์ 123/216 ม. 12 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ปกติ
1802 นายยงยุทธ ยะปะเต 105 ม. 14 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ปกติ
1803 นายสุนันต์ จันทร์มาลา 108 ม. 7 ต.วังยาง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 47130 ปกติ
1804 นายสุภาพ ศรีนอเนตร 31 ม. 1 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 ปกติ
1805 นายกฤษฎา เรืองมณี 186/85 ม.7 ม.เวิลด์คลับแลนด์ ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ปกติ
1806 นายเมธา ทะวัน 88/4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ปกติ
1807 นายวินัย รอดโพธิ์ทอง 4 ม.9 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เสียชีวิต
1808 นายต่อศักดิ์ ศิริวรรณ 134/1 ม. 7 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 ปกติ
1809 นายสมหมาย เหรียญไกร x ปกติ
1810 นายคมสันต์ หวังศิริจิตร 81 ม.4 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ปกติ
1811 นายสิทธิพร ภิญโญ 2/3 ถ.แสงชูโตใหม่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ปกติ
1812 นายสาโรจน์ เป้าด่าน 742 ซ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1813 นายเกื้อ ต้นกลาง 87/3 ม. 2 ต.ออนกลาง กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ปกติ
1814 นายอดุลย์ ขอจุลซ้วน 205 ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ปกติ
1815 นายณรงค์ เกษมสมใจ 552/383 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1816 นายสกล ขนานนท์ ซ.380-382 ถ.อัญชนานนท์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 ปกติ
1817 นายชูศักดิ์ ดวงแก้ว 123/2 ถ.สุขยางค์ 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ปกติ
1818 นายปรีชา ธวัชชลพันธ์ 7/4 ม. 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 ปกติ
1819 นายปฐมพงศ์ โสธะโร 83/2 ม.3 ถ.บ้านห้วยม่วง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 ปกติ
1820 นายวิโชติ อุ่ยเจริญ 365/12 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 ปกติ
1821 นายถวิล แท่นมณี 25 ม.2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ปกติ
1822 นายปรีชาชัย ประเสริฐประศาสน์ 10/160 ม. 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 ปกติ
1823 นายจุมพฏ หุนสนอง x เสียชีวิต
1824 นายคนอง โคตจักร์ 29/1 ม. 9 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
1825 นายสุเทพ สุวรรณโฆษิต 221/103 ม.2 หมู่บ้านเหนือลิขิต 1 ถ.สายเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
1826 นายสุรยุทธ คณะจิตต์ 21/1 ซ.ศรีสนั่น ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 ปกติ
1827 นายธัญรัศน์ อุ่มบางตลาด 21 ม. 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1828 นายวิทยา มันตลัมภะ 486 ม.2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ปกติ
1829 นายอภิชาต เตชเพ็ญพันธ์ 12 ซ.ประตูนกยูง ถ.มหาราช แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ. 10200 ปกติ
1830 นายสมศักดิ์ อังค์สุวรรณ 120 ม. 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 ปกติ
1831 นายสมชาย ทองสุข 888/14 ซอยหมู่บ้านภานุช ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ปกติ
1832 นายวรวุฒิ พลังรุ่งเรืองรัต 111/224 ม. 6 ถ.พระราม2 ซ.68 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ปกติ
1833 นายสมพล ธนวิชชาบูรณ์ 145 ซ.สารทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
1834 นายสมชาย สังฆเสริมสิริกุล 57/86 ม. 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1835 นาง ฉวีวรรณ ภิญโญ x ปกติ
1836 นายทศพร ลืออำรุง 154/50 ม. 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 ปกติ
1837 นายชูชีพ ประกอบชาติ 2/74 ม. 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ปกติ
1838 นายอนุพงศ์ แซ่ตัน 25/4 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เสียชีวิต
1839 นายองอาจ ถนอมสินรัตน์ 63/12 ม. 3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ปกติ
1840 นายอิสรา อินทนา 74/8 จรัลสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 เสียชีวิต
1841 นายอำนวย พิณสุวรรณ 3 ม. 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 ปกติ
1842 นายปภพพร กุลเพิ่มทวีรัชต์ 90/76 ม.ศรีชัยวิลล่า ซ.5 ถ.โกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1843 นายชัยมงคล หนองคู 302 /81 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1844 นายจิระศักดิ์ อรรคฮาต x ปกติ
1845 นายสมบัติ แซ่ซือ 697/34 ม. 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1846 นายธีรวัฒน์ บุญเกิด x ปกติ
1847 นายสุวรรณ สังข์ทอง x ปกติ
1848 นายชนธิป วังดฮาด x ปกติ
1849 นายสุริยา รุจิฤกษ์ 24/1 ม. 10 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ปกติ
1850 นายอำนาจ นามหอม 151 ม. 10 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ปกติ
1851 นายวุฒิชัย ปรักแก้ว 38/589 หมู่ 9 ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 ปกติ
1852 นายสมพงษ์ รอดเมือง x ปกติ
1853 นายพงษ์ศักดิ์ คำนึก 7 หมู่ 10 ต. เกาะช้าง อ. แม่สาย จ. เชียงราย 57130 ปกติ
1854 นางเอมอร ประสิทธิ์สุข 103/188 ม. 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1855 นายอานันท์ ชินบุตร x ปกติ
1856 นาง ซิลวี มาร์โซกี x ปกติ
1857 นายสุทันต์ กองกันภัย 20/3 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 ปกติ
1858 นายประวิทย์ จิตต์ปราณี 49 ม. 1 ซ.ฉัตรมงคล ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ปกติ
1859 นาย วินัย วสุชานนท์ x ปกติ
1860 นาย พยอม คุ้มพะเนียด 910 หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ปกติ
1861 นาย คัมภีร์ ณ พัทลุง 197 หมู่ 5 ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 65130 ปกติ
1862 นาย บัณฑิต เดชณัฐวุฒิ 122/432 ม. 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
1863 นาย ไพโรจน์ กลิ่นเมฆ x ปกติ
1864 นาย ชำนาม ชัชวาลกำธร x ปกติ
1865 นาย เมธี เย็นอก x ปกติ
1866 นาย พิชัย อมรเลิศไพวงศ์ 386 ซ.สุขุมวิท 95 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ. 10260 ปกติ
1867 นาง ชุติมา ศูนยะคณิต 27/3 ม. 3 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1868 นาย สราวุธ แดงมณี 48/21 ม. 5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ปกติ
1869 นาย กรกช สัตยบัณฑิต 2/5 ม. 7 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ปกติ
1870 นาย อัศวิน ฉายลิ้ม 16/1 ม. 8 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1871 นาย สุภาพ บูรณภักดี 78/1 ม. 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ปกติ
1872 นาย สุชาติ สินธพมทัศน์ x ปกติ
1873 นาย อภิวัน พรเจริญ 54 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ. 10200 ปกติ
1874 นาย ธวัช สรงพรมทิพย์ 6/186 ม. 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1875 นาย ธนัท มโนพัฒนา 49/68 ม.4 หมู่บ้านไปรษณีย์ ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1876 นาย ชาตรี ภูศรีโสม 227 หมู่ 8 ต. โพธิ์กลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ปกติ
1877 นาย วัฒนพงศ์ ใหญ่พงา x ปกติ
1878 นาย เกษม คำหรีมะ x ปกติ
1879 นาย ไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ 18/359 อาคารคิวเฮ้าส์ ชั้น 25 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ปกติ
1880 นาง พรรณี แสงอาวุธ 232/1 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ปกติ
1881 นาย วิรัช อินทสุวรรณ 55/3 หมู่ 7 ต. มะกรูด อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 94120 เสียชีวิต
1882 นาย ประมุกข์ แสงรัตนโอภาส 10/149 ม. 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1883 นาย นิคม อินทร์อ๋อง 1/21 ม. 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ปกติ
1884 นาย วัฒนชัย สุทธิวิวัฒน์ 31 ซ.สวนสยาม 8 แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1885 นาย อิทธิศักดิ์ อักษรเวช 70/3 ม. 9 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 ปกติ
1886 นาย ไฉน ไป๋สกุล 77 ม. 7 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1887 นาย ณรงค์ เพชรน้อย 388 ซ.รุ่งประชา ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1888 นาย ชาตรี พงษ์ทวี 204/1 ม. 10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ปกติ
1889 นาย วัชรพงศ์ อิททวงศ์ x ปกติ
1890 นาย ธัญราษฎร์ วัตชยโรจน์ x ปกติ
1891 ว่าที่ ร.ต.เด่นด่วง เนื่องวิจิตรประสพ 267 ซ.ร่มเย็น (21) ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1892 นาย จารึก พุฒดี 274 ม.3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ปกติ
1893 นาย ทวี สุปะวา 50/161 ม. 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ปกติ
1894 นาย พิเชษ เสมอกลาง 4/2 ม. 8 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ปกติ
1895 นาย วีระ วังสกุลทัย 103/104 หมู่ 3 ต. ลำผักกูด อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 ปกติ
1896 นาย วรสิทธิ์ สฤษดิ์อภิรักษ์ 503/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ. 10700 ปกติ
1897 นาย วสันต์ สุภาภา 99/204 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1898 นาย จิรโรจน์ ดำรงค์ผาติพงศ์ 20 ม. 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 ปกติ
1899 นาง สุภาณี ทรัพย์ธรณี 191/4 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ปกติ
1900 นาย นิรา พิมล 67/490 ซ.ขจรเนติทร 6 ม. 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1901 นาย บุญนาก ถิระสวัสดี 144 หมู่ 3 ซอยจินดาแลนด์ ถนนบ้านแพ้ว ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ปกติ
1902 นาย เสฏฐภาส ปัญศิริ 77/159ซ.ทับทิมเรืองเวช ถ.พระบรมราชชนนีต.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
1903 นาย กานต์ ศรีกุลนาถ 9/4 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1904 นาย กิตติพล ปานเจริญ 29/3 หมู่ 2 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ปกติ
1905 นาย สวัสดิ์ สามศรีโพธิ์แก้ว 36 ม. 2 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ปกติ
1906 นาย สุรพงษ์ อรุณโชติ 19/14 ม. 5 ซ.ผู้ใหญ่น่วม ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ปกติ
1907 นาย ธีรทัต เจริญกาลัญญูตา 29/345 ม. 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1908 นาย สุวัฒน์ เกิดผล 6/107 ม. 3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 ปกติ
1909 นาย ชัยรัตน์ ชลพรมงคล 82 ม. 5 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120 ปกติ
1910 นาย ศักดา ต้นกัลยา 6 หมู่ 14 ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 ปกติ
1911 นาย พรชัย กฤดาภรณ์ 12 ซ.สามัคคี ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ปกติ
1912 นาย ไกรศร สระฉันทพงษ์ 49/319 ม. 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1913 นาย ธนา โทวราภา 45/725 ซ.รามคำแหง 58/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1914 นาย ประเสริม อุลิศนันท์ 99/2 ถ.เทศบาล 31 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ปกติ
1915 นาย พงษ์เดช จวงเจิม 117/2 ม. 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ปกติ
1916 นาย มงคล ปัญญากาศ 76 ม. 2 ซ.ศาลเจ้า ถ.ท่าจักร-แม่ทา ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 ปกติ
1917 นาย บุญเสริม บุญสนอง 13 ม. 5 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 ปกติ
1918 นาย ดิเรก สุวรรณศิริ 71/30 ซ.พะเนียง ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ปกติ
1919 นาย สุรีย์ ชุ่มมณีกูล 170 ม. 5 ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ปกติ
1920 น.ส.ชรินทร์รัตน์ มนไธสง 118 ม. 7 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ปกติ
1921 น.ส.เสาวภา สุวรรณะ 192 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 ปกติ
1922 น.ส.สุภัทร์ ทองรัตน์ 57/1 ม. 5 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ปกติ
1923 นาย เจษฎา เพชรสุข x ปกติ
1924 นาย ปวิช หาญวรศาสตร์ 233/28 ม.1 ซ.ชนเกษม 29 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ปกติ
1925 นาย สุโขทัย เหงี่ยมไพศาล 155 ม. 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 ปกติ
1926 นาย ไกรฤทธิ์ นาคมรกต 41/1 ม. 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ปกติ
1927 นาย ไพศร จันอิ 104/1 ม. 3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ปกติ
1928 นาย วิจารณ์ เทียนงาม 51/12 โชคชัย 4 ซ. 76 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 10230 ปกติ
1929 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วคง 213 ม. 6 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ปกติ
1930 นาย ปิยพงษ์ ชูวงศ์ 263 ซ. กม.25 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1931 นาย มานิต สังเจียม 44 ซ. 6 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1932 นาย ชัชพงษ์ บุญยะมาน 92 ซ.โรงเรียนพาณิชย์ ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ปกติ
1933 นาย อรุณ วันชะเอม 21/1 ม. 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ปกติ
1934 นาย สราวุธ บุญประคอง 127 ม. 6 ต.หมูหม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 34000 ปกติ
1935 นาย อธิปพงศ์ ชัยกิตติกุล 53/1 หมู่ 7 ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 94120 ปกติ
1936 น.ส.รัตนาวดี ถึงหมื่นไวย - ปกติ
1937 นาย เทิดศักดิ์ วงษ์สินธุ์ 639/40 ซ.เจนจบทิศ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ปกติ
1938 นาย วุฒิชัย อินนวน 98/88 ม. 8 ซ.คุณาลัย 9/7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ปกติ
1939 นาย จำไชย รุจิชานันทกุล 134/179 ม.บ้านบุราสิริ สนามบินน้ำ ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1940 นาย สุรงค์ฤทธิ์ อุทยางกูร 297/36 หมู่ 9 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 ปกติ
1941 นาย เจริญ คงตุก 88/341 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ปกติ
1942 นาย สมศักดิ์ หีบเงิน 14/693 หมู่ 13 ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 ปกติ
1943 นาย เดชา เอื้ออาทร 222/188 ม. 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1944 นาย ขวัญสุชาติ บุศโต 42/6 ม. 10 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ปกติ
1945 นาย พิษณุ มณีโชติ 50/329 ถ.หทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
1946 นาย รอแม บุญฤทธิ์ 19 ม. 8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 ปกติ
1947 นาย ทวีศักดิ์ ไชยพฤกษ์กุล 800/79 ถ.อโศกดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ปกติ
1948 นาย ศิริชัย ทวีชนม์ 88/192 หมู่บ้านเฟื่องสุข 3 ม.5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ปกติ
1949 นาย ธงชัย เนตรวชิรกูล 179/14 ซ. 3 ประชาธิปัตย์ ถ.ต.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1950 นาย ทองปร ทองเกษร 100/330 ม. 2 ซ.โกสุม 2 ก ถ.มีสุข แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ. 10210 เสียชีวิต
1951 นาย สุเมธ ทองมีอยู่ 61 หมู่ 6 ต. หนองขอน อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม 44160 ปกติ
1952 นาย สมปอง แนบฉิมพลี 671 ม. 1 ม.บ้านแสงทิพย์วิลล่า ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1953 นาย มนต์ชัย สะมะทอง 737 ซ.นวลจิต แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. 10110 ปกติ
1954 นายสำเริง สีสวย 11/2 ม. 5 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ปกติ
1955 น.ส.อัชลี แก้วแดง 67 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 ปกติ
1956 นายสุชิน วีระสกุล 80/11 หมู่ 3 ต. มะเร็ด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84140 ปกติ
1957 นายพิษณุ นิ่มสงค์ 24/2 ถนนพลพิชัย ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 ปกติ
1958 นายเดชรินทร์ ศุภโชติ 9/16 ม. 7 ถ.สุขาภิบาล 5 ขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1959 นายพรชัย อู่ทอง 6/6 ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1960 นายอดิศักดิ์ สุทธิรักษ์ 1669/1017 ซ. 2 ถ.สวนคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ. 10210 ปกติ
1961 นายอัฐพร อินทร 99/301 ซ.24 ม.บ้านพฤกษา 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
1962 น.ส.พิมลพร แก้วกำเนิด x ปกติ
1963 นายสาธิต ชัชวาลย์สิน 45 ซ. 28 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1964 นายวชิรพงษ์ นิลเลิศ x ปกติ
1965 น.ส.พฤฒิภัทร คชรัตน์ 699/1 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ปกติ
1966 นายธนาพล หามนตรี 153 ต.หนองโน อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม ปกติ
1967 นายนิติศักดิ์ เม่งควน 1/7-45 บ้านพัก สนง.ขนส่งทางน้ำที่ 4 (สงขลา) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ปกติ
1968 จ.ส.อ.เจษฎา ธรรมชัยกุล 99/342 ซ.เขมทัต 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ปกติ
1969 นายสมเกียรติ วัตตธรรม 4/471 ม.บ้านการเคหะฯ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 30000 ปกติ
1970 นายพร ชาแก้ว 200 หมู่ 1 ต.บ้านแฮค อ.บ้านแฮค จ.ขอนแก่น 40110 ปกติ
1971 นายรณภูมิ ทองดี 69/144 ซ.เมืองใหม่ 6 ซ. 2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1972 นายรังสรรค์ บุญสุข 12/1 ซ.แม่น้ำ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ปกติ
1973 นายยาหายา กาเน๊ะ 273 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ปกติ
1974 นายการีมิง นีเง๊าะ 9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ปกติ
1975 นายวิชา แซ่วุ๊น 55 ซ. 3 ถ.จันทร์นิเวศน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ปกติ
1976 นายวิชาญ ทวีธรรม x ปกติ
1977 น.ส.สุมาลี กาฬวงศ์ x ปกติ
1978 นายวิฑูร ลิ้มฉุ้น 28/82 ซ.สิงหวัฒน์ 3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
1979 นายชัยสิทธิ์ อินธิแสง 8 ซ.ราษฎร์บำรุง 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ปกติ
1980 นายนที ศรีจันทร์ 34/12 ซ.นวมินทร์ 143 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
1981 นายประพันธ์ ปัญญากิจสุนทร 550/125 ซ.โพธิ์ปั้น ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ. 10400 ปกติ
1982 นายนัทธี อิ่มสอาด 14/35 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
1983 ว่าที่ ร.ต.ธีระพล ชุลี 88 ม. 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ปกติ
1984 นายนริศ เพชรรัตน์ 2/211 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ. 10220 ปกติ
1985 นายพงษ์เอก มหาวีรวัฒน์ 8 ม. 2 ซ.ชอบพลอย ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ปกติ
1986 นายสุรชัย นพประชา 77/95 ซ.รัตนาแตงง่วน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
1987 นายสาธิต สมานสินธุ์ 26/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ปกติ
1988 นายกมล สว่างวัน 65 ซ. 5 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ปกติ
1989 นายประสิทธิ์ ฉัตรวงศ์ทิวา 13/9 ม. 4 ต.ทับบา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ปกติ
1990 นายภาณุวัชร มาสุข 38 หมู่ 4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 เสียชีวิต
1991 นายวิรัช แก้วธำรงค์ 169/60 ม. 5 ซ.บ้านฉาง-พยูน ถ.สุขุมวิท (3) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ปกติ
1992 นายพิศาล มาสุข 11/18 ซ. 8 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ปกติ
1993 นายสุรศักดิ์ คำมี 196 ซ.รังสิต-นครนายก 65 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปกติ
1994 นายสุรศักดิ์ พูลฤทธิ์ 8/16 ถนนสุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ปกติ
1995 นายยุทธศักดิ์ ภัทรศุปถ์ 3/39 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
1996 นายชูชาติ ดอกละมุด (บุณยภาธิน) 29 ม. 7 เทศบาล 1 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 เสียชีวิต
1997 นายสมชาย ธรรมนาวรรณ 1140/12 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 ปกติ
1998 นายสุทร ทองดี 7 ซอย 3 (ถนนเนตรถี) ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 ปกติ
1999 นายวิรัตน์ พรหมเลข 59 ม. 1 ถ.ชัชตะวิถี ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปกติ
2000 นายสุชน สุอางคะวาทิน 164 ม. 1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ปกติ
2001 นายปิยะ เจริญนิตย์ 28/2 ม. 5 ต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี 22000 ปกติ
2002 นายวุฒิไกร เผือกศรี 114/82 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ปกติ
2003 นายธวัช บัวผุด 84 ซ.พัฒนาการ 39 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250 ปกติ
2004 นายวีรเดช ไตรสุธัญ 68/32 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ปกติ
2005 นายวรกิจ อุตใจมา 12/1 ต.ตับเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ปกติ
2006 นายสมคิด สุขศิริมัช 114/23 ม. 7 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เสียชีวิต
2007 นายกิจตะ บุตรโยจันโท 42/36 หมู่ 3 ต. เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 ปกติ
2008 นายธวัชชัย มนมิตร 15 ม. 5 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ. 10510 ปกติ
2009 น.ส.สุชาดา เย็นที่ 326/167 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ปกติ
2010 นายกฤษณ์ บัวสมบูรณ์ 28 ม. 8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ปกติ
2011 นายธนวัฒน์ วิถีชัย 18 ม. 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000 ปกติ
2012 นายเบญจศักดิ์ รัตนาพรประดิษฐ์ 304 ม. 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษบูรณะ กรุงเทพฯ. 10140 ปกติ
2013 นายมนต์ชัย ประโชติรัตนกุล 72/95 ซ.เพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ. 10160 ปกติ
2014 นายธนกรณ์ สกุลกิม 57/15 ม.บ้าน 2521 สวนผัก 44 ถ.สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ. 10170 ปกติ
2015 นายรุ่งอรุณ ยอดเอี่ยม 27 ม. 7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ปกติ
2016 นายสมโภช พึ่งบุญ 18/22 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ปกติ
2017 นายสุเทพ วิทยา 444 ถ.มิตรสัมพันธ์ ม. 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ปกติ
2018 นายสุทิน เป้านา 185 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2019 นายธงชัย จัตุรภัทร์ 46/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2020 นาง กัลยา จีนด้วง 149 ม. 5 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2021 นายมนตรี ยาแก้ว 1 ม. 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ปกติ
2022 นายบันลือ ไวเปีย 9/3 ม. 3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ปกติ
2023 นาง สุภรณ์ ชื่นอุทัย 44/5 ซ.กลางคลอง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2024 นายสุรศักดิ์ เอมโอช 88/98 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2025 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐชัย 32 ม. 3 ถ.หนุมาน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ปกติ
2026 นายวิฑูรย์ สงเคราะห์ 117/11 ม. 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2027 นายอาสาฬ์ สุวรรณสันต์ 34/12 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ปกติ
2028 นายณรงค์ศักดิ์ สุขเสงี่ยม 4/1 ม. 2 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2029 นายสกนธ์รัตน์ รักเชื้อ 197/1 ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ปกติ
2030 นายสนั่น จันทร์ศรีวัฒนะ 7/16 ซ.อาคารการเคหะแห่งชาติ หลังที่ 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ. 10240 ปกติ
2031 นายศุภชัย พอสินธ์ 94/13 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ปกติ
2032 นายจันทร์รอน เกิดนวน 99/1 ม. 2 ต.ไผ่ขอคอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2033 นายเฉลิมศักดิ์ ตันติพงษ์ 493/31 ถ.ท่าแคอุทิศ ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 ปกติ
2034 นายอดุลย์ ด่วนเดิน 34/3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ปกติ
2035 นายชินนะ หนูโพธิ์ 193/7 ม. 5 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ปกติ
2036 นายสมเกียรติ สุขพรสวรรค์ 7/10 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ปกติ
2037 นายสมศักดิ์ ธนารักษ์วุฒิกร 216 ซ.จันทน์ 18/7 แยก 28-2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ. 10120 ปกติ
2038 นายสุรชัย ยินดี x ปกติ
2039 นายไพฑูรย์ พุ่มนาค 57/70 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ปกติ
2040 นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ 41 หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ปกติ
2041 นายอภิวัฒน์ ทองมั่น 58 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 ปกติ
2042 นายสมเกียร