a-114.jpg
a-114.jpg
a-10.jpg
a-10.jpg
a-100.jpg
a-100.jpg
a-101.jpg
a-101.jpg
a-11.jpg
a-11.jpg
a-120.jpg
a-120.jpg
a-126.jpg
a-126.jpg
a-123.jpg
a-123.jpg
a-124.jpg
a-124.jpg
a-125.jpg
a-125.jpg
a-138.jpg
a-138.jpg
a-139.jpg
a-139.jpg
a-134.jpg
a-134.jpg
a-132.jpg
a-132.jpg
a-129.jpg
a-129.jpg
a-128.jpg
a-128.jpg
a-150.jpg
a-150.jpg
a-165.jpg
a-165.jpg
a-163.jpg
a-163.jpg
a-149.jpg
a-149.jpg
a-146.jpg
a-146.jpg
a-162.jpg
a-162.jpg
a-160.jpg
a-160.jpg
a-16.jpg
a-16.jpg
a-142.jpg
a-142.jpg
a-141.jpg
a-141.jpg
a-156.jpg
a-156.jpg
a-153.jpg
a-153.jpg
a-140.jpg
a-140.jpg
a-14.jpg
a-14.jpg
a-151.jpg
a-151.jpg
a-188.jpg
a-188.jpg
a-168.jpg
a-168.jpg
a-209.jpg
a-209.jpg
a-227.jpg
a-227.jpg
a-283.jpg
a-283.jpg
a-294.jpg
a-294.jpg
a-304.jpg
a-304.jpg
a-333.jpg
a-333.jpg
previous arrow
next arrow
a-114.jpg
a-10.jpg
a-100.jpg
a-101.jpg
a-11.jpg
a-120.jpg
a-126.jpg
a-123.jpg
a-124.jpg
a-125.jpg
a-138.jpg
a-139.jpg
a-134.jpg
a-132.jpg
a-129.jpg
a-128.jpg
a-150.jpg
a-165.jpg
a-163.jpg
a-149.jpg
a-146.jpg
a-162.jpg
a-160.jpg
a-16.jpg
a-142.jpg
a-141.jpg
a-156.jpg
a-153.jpg
a-140.jpg
a-14.jpg
a-151.jpg
a-188.jpg
a-168.jpg
a-209.jpg
a-227.jpg
a-283.jpg
a-294.jpg
a-304.jpg
a-333.jpg
previous arrow
next arrow

สมาคมช่างสำรวจ ได้จัดพิมพ์หนังสือ
"รวมคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2563"

รวบรวมคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งทางปกครอง
 
ใช้เป็นกรณีศึกษาถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แนวทางการวินิจฉัยและการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลปกครองสูงสุด
 
สั่งซื้อได้ตามลิงค์ https://forms.gle/rdjU6YiFK1b6qxNg7 
 
หรือชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อาคาร 6 ชั้น 
 
ราคา เล่มละ 200 บาท รับเองที่ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน
ราคา เล่มละ 250 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025033373 หรือ https://www.facebook.com/admin2522/

 

  กรมที่ดิน Department of Lands สมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รายนามกรรมการบริหารสมาคมช่างสำรวจ ชุดที่ 21     วารสารสมาคม

จำนวนผู้เข้าชม

182403
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานเมื่อวาน26
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้43
เดือนนี้เดือนนี้618
ทั้งหมดทั้งหมด182403
Statistik created: 2023-03-21T10:27:27+07:00